02634139 📞 صوفی‌گشت
409 subscribers
5.78K photos
384 videos
17 files
2.78K links
گروه مسافرتى صوفى بزرگترين شركت مسافرتى استان البرز
شعبه ١ : صوفى گشت ، ميدان رستاخيز
شعبه ٢ : آزاده ، فلكه اول گوهردشت
شعبه۳: گوهرشاد کرج ،خیابان مطهری قبل از پل آزادگان
www.soufigasht.com
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1400/6/17 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 6/23
922,550 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد جمعه 6/19
236,840 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 6/18
127,970 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/18 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 6/23
1,067,900 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد جمعه 6/19
166,730 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 6/19
93,800 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/19 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 6/23
1,400,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان شنبه 6/20
71,360 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/20 21:00 📆

کیش به مشهد سه شنبه 6/23
166,730 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان یکشنبه 6/21
137,660 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز شنبه 6/20
50,450 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/21 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 6/21
971,000 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/23
118,280 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان سه شنبه 6/23
161,885 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/22 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 6/23
677,000 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 6/23
88,700 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان سه شنبه 6/23
116,240 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/23 21:00 📆

مشهد به تهران سه شنبه 6/23
312,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 6/24
629,500 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد چهار شنبه 6/24
200,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 6/25
98,900 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/24 21:00 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 6/25
374,300 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران یکشنبه 6/28
1,100,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 6/25
89,210 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/25 21:00 📆

مشهد به تهران پنج شنبه 6/25
321,770 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 6/29
1,581,470 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 6/26
93,800 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/26 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 7/6
1,650,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان شنبه 6/27
227,216 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/27 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 7/6
1,649,300 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز یکشنبه 6/28
516,080 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/28 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 7/11
1,700,000 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز دوشنبه 6/29
311,111 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/29 21:00 📆

کیش به تهران سه شنبه 6/30
362,468 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 6/30
1,164,800 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/30 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 7/13
1,120,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/6/31 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 7/1
1,310,150 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/1 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 7/4
1,290,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/2 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 7/5
1,310,150 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/3 21:00 📆

مشهد به تهران یکشنبه 7/4
359,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 7/13
1,339,220 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/5 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 7/7
867,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco
آفر های ویژه امروز 1400/7/6 21:00 📆

کیش به تهران سه شنبه 7/6
57,080 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران پنج شنبه 7/8
1,116,350 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 7/7
322,800 تومان خرید آنلاین

کیش به شیراز چهار شنبه 7/7
315,038 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز چهار شنبه 7/7
280,460 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :02634408001
📱موبایل:09105927434
🌐آدرس سایت:charter.soufigasht.com
@soufigashtco