شیوه نامه
10 subscribers
3 photos
10 files
تلفن تماس و خرید کتاب:

آقای جزائری : 09191510365

ارتباط با ادمین:
@Smmj7

لینک کانال:
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
🖋 #شیوه_نامه_تصحیح_متون

🔹گنجینه #نسخه_های_خطی، میراثی است #علمی و گرانقدر. فقط نسخه های موجود در #ایران را تا حدود 500 هزار تخمین زده اند!
که از این رقم، تنها به #احیا و #تصحیح تعدادی ناچیز پرداخته شده.
#کتاب « شیوه نامه تصحیح متون » به مثابه قانونی است فراروی علاقمندان این رشته ی علمی. هر قدر آگاهی از این روش، کامل تر باشد، نتیجه ی عملی بهتری خواهد داشت.
کتاب #شیوه_نامه_تصحیح_متون گردآوری جامعی است از : #شیوۀ مرحله به مرحله ی #تصحیح_متون، #نسخه_شناسی، #کتاب_شناسی، #فهرست_شناسی، نحوه #مدیریت_کار_گروهی، مثالهای کاربردی، توصیه ها و آموزه ها، روش #متن_پردازی (#تقویم_نص#رسم_الخط_عربی، #رسم_الخط_فارسی قدیم و جدید و ... .
« شیوه نامه تصحیح متون » بسانِ #درسنامه ای است که به نکته ها و تجربه های استادان و جدیدترین شیوه های #فن_تصحیح می پردازد.

#نویسنده،این #کتاب را تحت اشراف،راهنمایی و تایید استادان #نسخه شناسی، #کتابشناسی و #تصحیح_متون نگاشته است.اساتیدی مانند آقایان: #سید_محمد_رضا_حسینی_جلالی، #شیخ_رضا_مختاری، #محسن_صادقی

این اثر در دوازدهمین #همایش کتاب سال حوزه به عنوان #کتاب_سال_حوزه برگزیده شد.
Channel photo updated
🖋#شیوه_زندگینامه_نویسی (راهنمای تدوین #زندگینامه_نویسی #علمی_تحلیلی)

🔹#زندگینامه_نویسی، مرتبط است با #علم_تاریخ و به همان اندازه مفید و مهم. #تاریخ، شرح حوادث جامعه است و #زندگینامه، شرحِ حال سازندگانِ تاریخ و یافتن رمز موفقیت نیکان و اسباب ناکامی دیگر مشاهیر.
هرقدر شرح حال، توام با ظرافتهای تحلیل و غنای علمی بیشتری باشد، تاثیر فزونتری دارد.
رویکرد کلی شیوه نامه ی حاضر، #آموزش_زندگینامه_نویسی تخصصی است و گرایشی ویژه به روش زندگینامه نویسیِ #بزرگان_شیعه دارد.
در این کتاب می خوانیم: کلیاتی درباره ی #دانش_زندگینامه_نویسی؛ شیوه ی یافتن نکات و #تحلیل_شخصیت در ابعاد «#حیات_فردی»، «#حیات_علمی»، «#حیات_تاریخی_اجتماعی»، روشهای #کتاب_شناسی و #نسخه_شناسی، #شناخت_فهارس و اجازات، مثالهای کاربردی و مواضع خطا نیز در باب #تراجم_نویسی، و شیوه ی #متن_نویسی زندگینامه.
Channel photo updated
🖋#شیوه_نامه_دانشنامه_کتابشناسی_شیعه

🔹#کتابشناسی، رشته ای مهم در میان رشته های #علوم_اسلامی_انسانی است.
دستاورد این رشته شناخت #کتابهای_مهم و #روش_نویسنده و مهمترین نظرات مطرح شده در کتاب ها است.
#شیوه_نامه_کتاب_شناسی به بیان بهترین روش #شناخت_کتاب در سه سطح #اجمالی، #توصیفی و #تحلیلی می پردازد.

@shivenameh