بناهای دولتي و عمومي
34 subscribers
833 photos
20 videos
11 files
277 links
Download Telegram
بيمارستان 218 تختخوابي سراوان با حضور وزير راه و شهرسازي گشايش يافت.
📸گزارش تصویری// بازدید مهندس علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، از مراحل نهایی آماده سازی بیمارستان 243 تختخوابی جهرم برای تحویل به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
شنبه - 8 خرداد 1400
#بیمارستان #جهرم #نبیان
📸گزارش تصويري// بازديد مهندس علي نبيان از بيمارستان 133 تختخوابي شهيد حسين پور لنگرود.
10 خرداد 1400
#نبيان #لنگرود #بازديد #بيمارستان