بناهای دولتي و عمومي
32 subscribers
833 photos
20 videos
11 files
277 links
Download Telegram
بیمارستان 135 تختخوابی لنگرود با فرمان رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
#بیمارستان #افتتاح #لنگرود #نبیان
پيشرفت فيزيكي بيمارستان خمين به 92 درصد رسيد
📸گزارش تصويري// بازديد مهندس علي نبيان، معاون وزير راه و شهرسازي، از پروژه هاي ساخت بيمارستان 500 تختخوابي و ورزشگاه 20 هزار نفري اردبيل
7 آذر 1400