بناهای دولتي و عمومي
38 subscribers
833 photos
20 videos
11 files
276 links
Download Telegram
to view and join the conversation
بیمارستان 135 تختخوابی لنگرود با فرمان رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
#بیمارستان #افتتاح #لنگرود #نبیان
پيشرفت فيزيكي بيمارستان خمين به 92 درصد رسيد
📸گزارش تصويري// بازديد مهندس علي نبيان، معاون وزير راه و شهرسازي، از پروژه هاي ساخت بيمارستان 500 تختخوابي و ورزشگاه 20 هزار نفري اردبيل
7 آذر 1400