موفقیت پلاس
3 subscribers
2 photos
1 video
4 links
🔵 به محفل سرشار از امید، انرژی، آگاهی و توانمندی خوش آمدید 🔵

🚫 در کانال موفقیت پلاس، کسانی می‌توانند عضو شوند که تشنه هستند: «تشنه یادگیری و موفقیت»

🔶 این کانال آموزشی متعلق به وبسایت آموزشی رجب حرفه‌دوست است.
www.rajabherfehdoost.com
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel created
🔵 به محفل سرشار از امید، انرژی، آگاهی و توانمندی خوش آمدید 🔵

🚫 در کانال موفقیت پلاس، کسانی می‌توانند عضو شوند که تشنه هستند: «تشنه یادگیری و موفقیت»

🔶 این کانال آموزشی متعلق به وبسایت آموزشی رجب حرفه‌دوست است.
www.rajabherfehdoost.com

❤️ ما را به دوستانتان معرفی کنید ❤️
یکی از معیارهایی که بدانیم تصمیمی که گرفته‌ایم واقعی است یا نه؛ عملی است که به دنبال آن تصمیم می‌آید. اگر عملی صورت نگیرد، شما یک تصمیم واقعی نگرفته‌اید.

- آنتونی رابینز

💎 T.me/rajabherfehdoost
🌐 Https://rajabherfehdoost.com
کارهایی که می‌توانیم یا نمی‌توانیم انجام دهیم و آنچه را که ممکن یا غیرممکن می‌پنداریم، به ندرت ناشی از توانایی واقعی ماست. بلکه بیشتر از عقایدی که نسبت به خود داریم، سرچشمه می‌گیرد.


💎 T.me/rajabherfehdoost
🌐 Https://rajabherfehdoost.com