کانال کانون تبلیغاتی رسام rasam
169 subscribers
53 photos
13 files
31 links
www.RasamGraphic.ir
02537721020 تماس
@rasamg سفارش تلگرامی
Download Telegram
لیست قیمت خودکارهای موجود 👆
هزینه چاپ 500 هزار تومن به مبلغ اضافه می گردد
سفارشات خودکار پلاستیکی حداقل هزارتایی می باشد.
خودکارهای فلزی در تعداد پایین نیز تقدیم میگردد.
برای استعلام قیمت و نمونه های خودکار فلزی:
تماس: 02537721020
تلگرام: @RasamG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM