شرکت پژواک تابان افق
88 members
236 photos
11 videos
28 files
48 links
مشاور،طراح و مجری سیستم های صوت ،نور،تصویر و دکوراسیون سالن های همایش،سینما،کنفرانس،اماکن مذهبی و ورزشی
www.pto-co.com
TEL:021-66563794
FAX:021-66563713
Instagram:www.instagram.com/pto.company/
Admin: @PTO_Admin
Download Telegram
to view and join the conversation
حوزه بندی کارکردی و پاسخ به بافت، تابع شرایط موجود است. رفتار کارفرما و بافتی که ساختمان در آن واقع می شود؛ جزئی از مفروضات هستند. "فضای معماری"، "فرم سالن کنفرانس و مسیرهای حرکتی" و "پوشش ساختمانی سالن"، ابزارهای طراح برای پاسخگویی به این مفروضات وانتقال وضعیت پروژه به شرایط کیفی هستند. هنگامی که طراح دست به کار شده و مفاهیمی را در زمینه ی پنج مقوله یعنی کارکرد، فضا، مسیر حرکتی و فرم، بافت و پوشش خلق می کند. در محدوده ی هر یک از این مقوله ها، می تواند مفاهیم متنوعی را ارئه کرد. زمانی که مفاهیم کارکردی، فضایی، فرمی، بافتی و پوششی توسعه یافته و در هم ادغام شود؛ آن گاه ساخت طرح آغاز خواهد شد.

Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Instagram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید.
آنچه در نظر یک طراح، نوآوری محسوب می شود؛ ممکن است برای طراح دیگری، چنین نباشد و چیزی که برای یک فرد مشخص، تازه و نو بنظر می آید؛ ممکن است برای فردی دیگر اینطور نباشد. احتمالاً بهترین داور برای تعیین نوآوری واقعی یک چیز، طراح آگاهی است که به اکثر مفاهیم طراحی استفاده شده در طول تاریخ اشعار دارد. چرا که او قادر است آن نوآوری را با واژگان جامعی که از رویکردهای به کار گرفته شده در گذشته در ذهن دارد مقایسه کند. مفهوم باید منحصر به فرد باشد بدین معنا که راه جدیدی برای برخورد با مسأله بدون توجه به روش های قبلی داشته باشد.
Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Instagram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید.
اصولاً موفقیت نسبی یک بنای کامل شده، احساسات و بینش طراح را در مورد روند فعالیت طراحی اش تحت تأثیر قرار می دهد که این امر، به نوبه ی خود می تواند نظر طراح را درباره ی موضوعات مشابهی که در آینده با آنها مواجه می شود، تحت الشعاع قرار دهد. در طراحی، شماری از تجارب خوب و بد، ممکن است بر فلسفه ی کلی طراح نسبت به طراحی تأثیر گذاشته و در واقع نگرش او نسبت به زندگی را متحول سازند؛ چرا که طراح هم به هر صورت انسانی بیش نیست.

Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Instagram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید.
نگرش های طراح در مورد طراحی، عمیقاً بر کار او اثر خواهد گذاشت؛ حال چه بیان این الفاظ آگاهانه باشد و چه نا آگاهانه و فعالیت¬های طراحانه¬ی وی نیز، در محدوده ی این ارزش های اساسی مربوط به طراحی است که صورت می گیرد و به عبارتی، این ارزش ها بر کار او حاکم هستند. در هر فلسفه¬ی طراحی، معمولاً راه کارهایی برای بسیاری از روش¬های طراحی، روندها و تمهیدات ساختمانی وجود دارد که همه¬ی آنها، با بافت ارزش¬های طراحی وابستگی دارند که البته طراح، اغلب به علت دارا بودن گرایش های اساسی، به سمت برخی از آنها بیش¬تر از برخی دیگر تمایل نشان می-دهد. فلسفه¬های طراحی می¬توانند دارای ارزش¬های متفاوتی بوده و در سطوح گوناگونی از کلیت و شمول به وجود آیند که برخی از آنها، تنها در معماری اعمال می شوند در حالی که برخی دیگر، در واقع فلسفه هایی از حیات هستند که رو به سوی معماری دارند.

Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Insragram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید
شرایط و نیازهای پروژه که در طول ساخت یک سالن با آن مواجه هستیم واقعی و خاص می باشند و تمهیدات در نظر گرفته شده به موفقیت منجر می گردد. باید توجه داشت فعالیت های کارفرما و موقعیت بافتی که سالن در آن واقع می شود مشخص است و وظیفه تیم اجرایی است که با توجه به نقشه ها و الگویی که در نظر گرفته شده، کار را به اتمام رسانیده و تحویل کافرما بدهد.

Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Instagram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید.
علاقه روز افزون به تاریخ معماری، نیاز به شناخت ارتباط تاریخ و طراحی را نمایان می¬سازد. آن تاریخ که در دانشگاه به عنوان دروس در یک پیوستار مطالعه می شود به معنای شناخت گذشته است، که می تواند دانش معماران را به یک سری نام و تاریخ و سبک محدود کند. برای مرتبط کردن تجزیه و تحلیل ساختمان ها و ایده های شکل دهنده از دیاگرام و یا مجموعه ای از دیاگرام ها استفاده می شود. دیاگرام ها رسم هایی هستند که به صورت خلاصه شده و تجریدی، روابط و ویژگی های اصلی در ساختمان را ارائه می کنند.
.
Site: www.pto-co.com
Tel: 021-66561246
Instagram.com/pto.company
.
.
.

#کمپین_آشنایی
#ما_را_بیشتر_بشناسید
در طول #کمپین_آشنایی با وارد کردن ایمیل خود در سایت #شرکت_پژواک_تابان_افق از طراحی یک پروژه به صورت رایگان و در صورت خرید اول 5٪ تا 10٪ تخفیف در #تجهیز_سالن_کنفرانس و #تجهیز_سالن_همایش سازمان خود بهره مند شوید.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.