پوکه معدنی قروه (معدن المهدی) #پوکه_معدنی
46 subscribers
42 photos
16 videos
11 links
💢ارسال #پوکه_معدنی #پوکه_قروه به سراسر ایران و کشورهای همجوار
🎗09189971525
🎗09189971107
💢وب سایت :
www.pokehmadani.com
💢تلگرام :
t.me/pokehalmahdi
Download Telegram