کارخانه تولیدی جوراب گریزلی
260 members
60 photos
4 videos
1 file
9 links
Grizzly Sock
تماس باما:
@MajidNazari64
09125711430

مشاهده محصولات+قیمت
https://payoco.ir/products/

کانال تلگرام:
@payocoir

آدرس کارخانه:
تهران، شهریار، اندیشه فاز یک، ابتدای بلوار دنیا مالی، خیابان شاهد غربی

صرفه جویی در هزینه و زمان = خرید تلفنی
Download Telegram
to view and join the conversation
جوراب نیم‌ساق – کد طرح : 207
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_نیم_ساق
@payocoir
shorturl.at/gtuI8
جوراب نیم‌ساق – کد طرح : 213
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_نیم_ساق
@payocoir
shorturl.at/gtuI8
جوراب نیم‌ساق – کد طرح : 216
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_نیم_ساق
@payocoir
shorturl.at/gtuI8
جوراب نیم‌ساق – کد طرح : 219
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_نیم_ساق
@payocoir
shorturl.at/gtuI8
جوراب نیم‌ساق
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_نیم_ساق
@payocoir
shorturl.at/gtuI8
جوراب مچی– کد طرح : 101
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
shorturl.at/gvxPU
جوراب مچی– کد طرح : 102
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
shorturl.at/gvxPU
جوراب مچی– کد طرح : 104
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
shorturl.at/gvxPU
جوراب مچی– کد طرح : 105
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
shorturl.at/gvxPU
جوراب مچی
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
shorturl.at/gvxPU
جوراب ساق بلند – کد طرح : 324
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
payoco.ir
جوراب ساق بلند – کد طرح : 322
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
payoco.ir
جوراب ساق بلند – کد طرح : 113
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
payoco.ir
جوراب ساق بلند – کد طرح : 325
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
https://payoco.ir
جوراب ساق بلند – کد طرح : 320
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
https://payoco.ir
114-01.jpg
57.6 KB
جوراب_مچی– کد طرح : 114
ویژگی‌ها:
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_مچی
@payocoir
payoco.ir
جوراب ساق‌بلند - code:318
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
payoco.ir
جوراب ساق‌بلند - code:318
سیلندر دستگاه 200 سوزن(بیشترین تراکم)
پنجه گیری شده
پنجه دبل(بیشتری استحکام)
#جوراب_گریزلی #جوراب_ساق_بلند
@payocoir
payoco.ir