Mohsen Gallery | گالری محسن
284 subscribers
137 photos
15 videos
4 files
174 links
Download Telegram
پروژه‌های محسن
«نمی‌توان در آفتاب ایستاد و نسوخت!»
اجرای هومن داوودی در بام
جمعه ۲۵ مرداد
بازدید حضوری: ۴ عصر تا ۸ شب
بازدید اینترنتی (زنده): از طلوع تا غروب آفتاب
«اپیزود ۰۴»
نمایشگاه گروهی
طبقه منفی یک
گشایش: جمعه ۸ شهریور از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۲۹ شهریور ادامه دارد.
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«نمایش آثار برگزیدگان دومین فراخوان سالانه‌ی پروژه‌های محسن»
هنرمندان:
بام> ساناهین باباجانیانس
پاسیو> شانا عبدالهیان و احسان علیزاده
حیاط> پونه اوشیدری
گشایش:
جمعه ۸ شهریور از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایش دو نفره‌‌ی
عکس‌های ستاره سنجری و علیرضافانی
طبقه‌ی منفی‌یک
گشایش: جمعه ۵ مهر از ۴ عصر تا ۹شب
نمایشگاه تا ۱۷ مهر ادامه دارد.
گالری روز‌های پنجشنبه تعطیل است.
«روزگرد»
ساسان ابری
طبقه‌ی منفی یک
گشایش: جمعه ۱۹ مهر از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۱۰ آبان ادامه دارد.
گالری روز‌های پنجشنبه تعطیل است.
«ظرف از جنس مظروف»
مهسا الف
طبقه‌ی منفی یک
گشایش: جمعه ۲۴ آبان از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۱۳ آذر ادامه دارد.
گالری روز‌های پنجشنبه تعطیل است.
«جعبه‌افکار»
امیرنصر کم‌گویان
طبقه منفی یک
گشایش: جمعه ۱۵ آذر از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۴ دی ادامه دارد.
گالری روز‌های پنجشنبه تعطیل است.
«مروری بر ده سال نمایش‌های گالری محسن از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸»
طبقه منفی یک
گشایش: جمعه ۱۳ دی از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۱۸ دی ادامه دارد.
«عضله»
سید محمد مساوات
طبقه‌ی منفی یک
گشایش: جمعه ۲۷ دی از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۸ بهمن ادامه دارد.
گالری روز‌های پنجشنبه تعطیل است.
«اپیزود ۰۵»
نمایشگاه گروهی
طبقه منفی یک
گشایش: جمعه ۱۸ بهمن از ۴ عصر تا ۹ شب
نمایشگاه تا ۹ اسفند ادامه دارد.
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«کارخانه ۰۳»
نمایشگاه گروهی
طبقه‌ی منفی یک
از جمعه ۲۰ تیر تا ۱ مرداد
۴ بعدازظهر تا ۹ شب

www.mohsen.gallery
«#أنا-راجع»
«باز خواهم گشت»
مجتبی امینی

طبقه منفی یک
از جمعه ۳ تا ۲۲ مرداد
۴ بعداز ظهر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
نمایش دونفره‌ی نقاشی‌های
ایمان ابراهیم‌پور و میلاد جهانگیری

طبقه منفی یک
از جمعه ۲۴ مرداد تا ۱۲ شهریور
۴ بعداز ظهر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«وفاداری؛ اعداد سیاست»
امیرحسین بیانی
طبقه منفی یک
از جمعه ۱۴ شهریور تا ۲ مهر
۴ بعدازظهر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«اپیزود ۰۶»
نمایشگاه گروهی
طبقه‌ی منفی یک
از جمعه ۴ مهر تا ۱۶ مهر
۴ عصر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«نمایش آثار برگزیدگان سومین فراخوان سالانه‌ی پروژه‌های محسن»

بام» درسا اسدی
پاسیو» محسن رافعی
حیاط» مه‌سا پرویزی

از ۱۱ مهر تا ۹ آبان
۴ عصر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«سرخوشی»
امیرحسین زنجانی
طبقه‌ی منفی یک
از ۲ تا ۲۱ آبان
۴ عصر تا ۹ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«مکان هندسی»
زهرا قیاسی

طبقه‌ی منفی یک
از ۲۳ آبان تا ۱۲ آذر
ساعات بازدید:
جمعه‌ها از ۲ بعداز ظهر تا ۶ عصر
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۱۲ ظهر تا ۶ عصر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«در ستایش ابزار»
امیر معبد
طبقه‌ی منفی یک
از ۱۹ دی تا ۸ بهمن
ساعات بازدید:
از ۴ عصر تا ۸ شب
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.
«اپیزود ۰۷»
نمایشگاه گروهی
طبقه‌ی منفی یک

از جمعه ۱ تا ۱۵ اسفند
۴ عصر تا ۸ شب

گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است