ڪــالاجــوانرود 🛒
90 subscribers
67 photos
کانال رسمی فروشگاه کالا جوانرود

http://www.kalajavanrood.com

واحد سفارشات : @infokalajavanrood
واحد پشتیبانی : @ContactP

دارای مجوز تک ستاره اینماد
مجوز ستاد ساماندهی وزارت ارشاد

کد شامد: 1-1-295170-65-3-3

☎️تلفن: 09189933492
☎️تلفن: 08346231585
Download Telegram
to view and join the conversation
[ Photo ]
🛍غذاساز ناسا الکتریک مدل NS-624

⚙️کد کالا : #51
💸قیمت: 930.0000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 9700

⚙️کد کالا : #52
💸قیمت: 2.650.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 9800

⚙️کد کالا : #53
💸قیمت: 2.650.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 9900

⚙️کد کالا : #54
💸قیمت: 2.650.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 4700

⚙️کد کالا : #55
💸قیمت: 2.435.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 4800

⚙️کد کالا : #56
💸قیمت: 2.435.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل 4900

⚙️کد کالا : #57
💸قیمت: 2.435.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍اتوپرس ژانومه مدل GS500

⚙️کد کالا : #58
💸قیمت: 2.220.000
🛒 خرید و مشخصات👇
https://goo.gl/
🏁 سازنده : ژاپن
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه طلایی نگین ژانومه
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 آب مرکبات گیر ناسا الکتریک مدل NS-911

⚙️کد کالا : #59
💸قیمت: -
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 آبمیوه گیری - غذاساز حرفه ای ناسا الکتریک مدل NS-915

⚙️کد کالا : #60
💸قیمت: 1.050.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 آبمیوه گیری چند کاره ناسا الکتریک مدل NS-914

⚙️کد کالا : #61
💸قیمت: 865000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 آبمیوه گیری چهارکاره ناسا الکتریک مدل NS-928

⚙️کد کالا : #62
💸قیمت: 1.090.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514

⚙️کد کالا : #63
💸قیمت: 645.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 اسپرسو ساز ناسا الکتریک مدل NS-509

⚙️کد کالا : #65
💸قیمت: 1.290.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 زودپز برقی چندکاره ناسا الکتریک مدل NS-3079
⚙️کد کالا : #66
💸قیمت: 870.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 گوشت کوب برقی چندکاره ناسا الکتریک مدل NS-921
⚙️کد کالا : #67
💸قیمت: 455.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
[ Photo ]
🛍 خردکن 1-2-3 ناسا الکتریک مدل NS-907
⚙️کد کالا : #68
💸قیمت: 335.000
🛒 خرید و مشخصات👇
http://kalajavanrood.com/
🏁 سازنده : آلمان
🚚 ارسال با پست
🔧 گارانتی 24 ماهه ناسا
☎️ 0918-993-3492

@KalaJavanrood 🎁
آدرس لوازم خانگی کامل فروشگاه جوانرود

@JavanroodOnline
@JavanroodOnline
عزیزان کانال رسمی اینجاست
آدرس لوازم خانگی کامل فروشگاه جوانرود

@JavanroodOnline
@JavanroodOnline