صدای انترناسیونالیستی
566 subscribers
55 photos
2 videos
33 files
156 links
صدای انترناسیونالیستی از سنت کمونیست چپ دفاع می کند و برای انقلاب کمونیستی میرزمد. تماس از طریق تلگرام internationalists@
Download Telegram
سرشت جهانی انقلاب اکتبر

در اکتبر 1917 لنین به حزب وشوراهای روسیه فراخوان قیام را داد. در قطعنامه ای خطاب به کمیته مرکزی بلشویکها، نوشته شده «بوسیله یک مداد نوک جویده و بر روی یک صفحه از دفترچه شطرنجی مشق کودکان»، او نوشت:

"کمیته مرکزی موقعیت بین‌المللی انقلاب روسیه را به رسمیت می‎شناسد (شورش در ناوگان دریائی آلمان به عنوان بارزترین تجلی رشد انقلاب سوسیالیستی جهانی در سراسر اروپا است، همچنین تهدید صلح توسط امپریالیست ها با هدف خفه کردن انقلاب در روسیه) - و همچنین شرایط نظامی (تصمیم تردید ناپذیر بورژوازی روسیه و کرنسکی و شرکاء به تسلیم پتروگراد به آلمانی‎ها) و این واقعیت که حزب پرولتاریا اکثریت را در شوراها به دست آورده است – همه این ها در همراهی باشورش دهقانان و افزایش اعتماد مردم نسبت به حزب ما - (انتخابات در مسکو) و سر انجام تدارک آشکار دومین حمله کورنیلف ..... همه اینها، قیام مسلحانه را در دستور روز قرار می دهند."

برگرفته از کتاب «انقلاب آلمان»

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
آلترناتیوسازی_و_دورنمای_طبقه_کارگر.pdf
631 KB
تداوم اعتراضات - آلترناتیو سازی سرمایه و دورنمای طبقـه کـارگـر

با وجود سرکوب لجام گسیخته دولت پلیسی و حاکم بودن جو پلیسی، اعتراضات خیابانی نه تنها پایان نیافته بلکه از دانشگاهها به دبیرستانها نیز گسترش پیدا کرده است. بورژوازی جنایتکار اسلامی می‌داندکه تنها سرکوب، مانع تداوم اعتراضات نمی شود بلکه در کنار سرکوب پلیسی باید به راه حل‌های دیگری نیز متوسل شود تا خشم معترضان را تخلیه کند و اعتراضات آنان را کانالیزه نماید...

قطعا کسی به اظهارات این جنایتکاران اهمیتی نمی‌دهد و به اعتراضات خود ادامه می‌دهد. اما فقط تداوم اعتراضات، موفقیت آنرا تضمین نمی‌کند. از راست راست تا چپ چپ می‌دانند که اعتراضات خیابانی، اعتراضات دانشجویان و دانش‌آموزان هر چقدر هم تداوم یابد، قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد شد و امکان سرکوب آن روز به روز نیز بیشتر می‌شود. به عدم پیوند خیابان و کارخانه و عدم همزمانی و همگامی اعتصابات کارگری با اعتراضات خیابانی تاکید می‌کنند. به این واقعیت تاکید می‌کنند که بدون پیوستن طبقه کارگر به این اعتراضات، بورژوازی اسلامی قادر به سرکوب آن خواهد شد. لذا خواهان اعتصاب سراسری هستند...

#کمونیست_چپ
رزا لوکزامبورگ - پرولتاریا باید بیاموزد كه چگونه سكان هدایت جامعه را در دست گیرد!

" سوسیالیسم اولین جنبش عمومی در جهان است كه هدف نهائی را تعیین کرده و در زندگی اجتماعی انسان یک اندیشه آگاهانه، یک برنامه مشخص و اراده آزاد بشر را بنیان نهاده است. به همین دلیل انگلس پیروزى نهائی پرولتاریای سوسیالیست را یك گام بلند به وسیله نژاد انسانی از عالم حیوانى به قلمرو آزادى خطاب می كند.

این مرحله، به وسیله قوانین تغییرناپذیر تاریخی با هزاران پلۀ نردبان از گذشته به رشد كند و زجرآورش گره خورده است. اما هرگز انجام نخواهد گرفت مگر جرقۀ سوزان اراده آگاهانه توده‎ها، که از شرایط مادی، كه از تکامل گذشته ایجاد شده است، سرچشمه نگیرد. پرولتاریا باید:

بیاموزد كه چگونه سكان هدایت جامعه را در دست گیرد، بجای اینکه قربانى ناتوان جامعه باشد، راهنمای آگاه آن باشد.

برگرفته از بحران سوسیال دمکراسی

#کمونیست_چپ


تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
https://www.internationalistvoice.org

توییتر :
https://twitter.com/int_voice
با وقوف به علاقه ی کارگران به وحدت، هر کس مشتاق است که انتقادها را تعديل کرده و برای حزب خود فرصت تأمل و تعمق را قائل نباشد، ولی اشتباه است. اگر ندانيم که برای چنين موفقيت لحظه ای چه بهای گزافی پرداخته ايم.

از نامه مارکس به براک، پنجم ماه مه، 1875 مندرج در نقد برنامه گوتا

#کمونیست_چپ


تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
https://www.internationalistvoice.org 

توییتر :
https://twitter.com/int_voice
CollapseofStalinismF5.pdf
638.1 KB
33 سال پس از فرو پاشی استالینیزم، کمونیسم تنها افق برای بشریت!

توضیح:
این مقاله چند سال قبل نگاشته شده است و بمناسبت سالگرد فروپاشی استالینیزم باز نشر میگردد.

30 سال پیش روز نهم نوامبر دیوار برلین، نماد استالینیسم فرو پاشید. بزرگترین کانالهای تلویزیونی مثل سی ان ان، بی بی سی و غیره سه شبانه روز برنامه زنده و مستقیم پخش کردند، تا در این جشن پیروزی، سهم خود را ادا کنند. در اوایل نیازی به تبلیغ و تهییج نبود، خود تصاویر گویای پیروزی دمکراسی بود. بدنبال آن ما هفته ها و ماهها بمباران تبلیغاتی شدیم، پیروزمندانه "پایان مبارزه طبقاتی"، ازلی بودن نظام طبقاتی و سرمایه داری را اعلام کردند. اعلام کردند نظم جدیدی شروع شده است که در آن شمال و جنوب، غرب و شرق این کره خاکی بقول جورج بوش پدر در "رفاه، آرامش و توازن" زندگی خواهند کرد.

ابتدا ببینیم چه چیزی فرو پاشید. استالینیسم نه روند تکاملی انقلاب اکتبر، بلکه گور کن انقلاب اکتبر بوده است. استالینیسم بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، خود را تحکیم بخشید.

انقلاب اکتبر بزرگترین حادثه، اتفاق و شگفتی..
انقلاب آلمان

کتاب انقلاب آلمان ترجمه صدای انترناسیونالیستی منتشر شد. در فضای سیاسی ایران کمتر به این انقلاب پرداخته شده است. لذا درک علل شکست انقلاب آلمان، تجزیه و تحلیل آن و درس گرفتن از نکات ضعف و قوت آن برای انقلابیون و پرولتاریا حائز اهمیت است. درسهای شکست انقلاب آلمان با توجه به اعتراضات جاری در ایران اهمیت بیشتری پیدا میکند. کتاب را از سایت صدای انترناسیونالیستی دانلود کنید.

فهرست مطالب:
• مقدمه

• فصل اول: آلمان درسال 19- 1918: رو در رو با جنـگ، پرولتاریای انقـلابی پرنسیپ‎های انتـرنـاسیونـالیستـی خود را تجـدیـد بنا میکند
• شكست و اغتشاش
• مسیر به طرف جنگ
• فروپاشى بین‎الملل
• چگونه می توان این مسئله را توضیح داد؟
• عطف جزر و مد
• جنون جنگ امپریالیستی
• نقطه عطف و نقش انقلابیون

• فصل دوم: آلمــان در ســال 19- 1918از جنگ تا انقلاب
• مسئولیت پرولتاریا در پایان بخشیدن به جنگ
• انقلاب روسیه و اعتصاب توده‎ای ژانویه 1918
• تفرقه و انشعاب در درون رهبری اعتصابات
• جایگاه روسیه و آلمان در انقلاب جهانی
• مسابقه برای پایان دادن به جنگ
• شورش در نیروى دریایى و از هم پاشیدگی ارتش
• انقلاب نوامبر: اختتام جنگ توسط کارگران
• پس از پیروزى: جنگ داخلى

• فصل سوم: آلمان در سال 19 ـ 1918 شکل گیری حزب، فقدان انترناسیونال
• شوراها و حزب طبقه
• مشكلات سازمانیابی انقلابیون
• كنگره موسس: یك پیشرفت بزرگ برنامه‌ای بود
• قیام و اعتصابات توده ای
• عـدم بلـوغ کنـگره
• مذاکرات با "نمایندگان کارخانه"
• ادعای «لوکزامبورگیسم» جوانان حزب کمونیست آلمان
• ادعای «فاقد طبقه» شخصیت «جوانان رادیکال»
• گروه انقلابی اوبلوت (Obleute) چه کسانی بودند؟
• فقــدان انترناسیونال

• فصل چهارم: نود سال پیش : انقلاب در آلمان، جنگ داخلی 1919 - 1918
• "قدرت دوگانه" و سیستم شورایی
• نیروهای ضد انقلاب
• دسامبر 1918 : اولین پیروزی برای کارگران
• مسئله «ایش‌هورن» واشغال مجدد «به پیش»
• تله مرگبار ژانویه 1919
• به اصطلاح هفتۀ اسپارتاکوس
• اعتصاب انقلابی توده ای، ژانویه تا مارس 1919
• آیا انقلاب می توانست پیروز شود؟
• اقتصاد زمان انقلاب

• فصل پنجم: آلمان در سال 19 ـ 1918 از نوسکه تا هیتلر
• حکومت نظم در برلین
• سیستمی از قتل‎های سیاسی
• سوسیال دمکراسی، ارتش و سیستم ترور و وحشت
• دیکتاتوری سرمایه‎داری و سوسیال دموکراسی
• روسیه و آلمان : قطب های دیالکتیکی انقلاب جهانی

#کمونیست_چپ

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
توییتر :
https://twitter.com/int_voice
کتاب انقلاب آلمان منتشر شد!

اگر یکسان قرار دادن کمونیسم با استالینیزم بزرگترین دروغ قرن بیستم باشد، وقوع انقلاب شکوهمند اکتبر نیز بزرگترین شگفتی قرن بیستم بود. انقلاب پرولتری اکتبر، افق دیگری را به روی پرولتاریای جهانی گشود. افق به زیر کشیدن نظام بربر سرمایه‌داری در سراسر جهان و برپائی جهانی بدون استثمار و طبقه، جهان کمونیستی.

انقلاب اکتبر شکست خورد، استالینیزم بر ویرانه های انقلاب اکتبر و بر روی استخوانهای کمونیستهای بخون تپیده شده، خود را تحکیم بخشید. هزاران نفر از کمونیستها و کارگران، تبعید، زندانی و قتل عام شدند، کسانی که انقلاب اکتبر را خلق کرده بودند، همۀ کسانی که نیروهای زندۀ انقلاب بودند، پیشقراول پرولتاریای جهانی.

علت شکست انقلاب اکتبر را باید در شکست موج انقلاب جهانی و مخصوصا شکست انقلاب آلمان جستجو کرد، که منتهی به انزوای انقلاب اکتبر و سپس منجر به انحطاط آن گردید. انقلاب جهانی و به تبع آن، انقلاب اکتبر نه در مسکو یا پتروگراد بلکه در برلین و مونیخ شکست خورد. این مسئله حقانیت این نظریۀ انترناسیونالیست‌ها، که در عصر انحطاط سرمایه داری، عصر امپریالیسم، عصری که در آن تمامی دولتها صرف نظر از بزرگی و کوچکی‌شان امپریالیست هستند، انقلاب کمونیستی تنها در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر است را اثبات می‌کند. بورژوازی آلمان یکی از مستحکم‌ترین دژهای بورژوازی جهانی بود و است که تسخیر آن برای پرولتاریا به آسانی دژهای دیگر بورژوازی نبود. از عواقب شکست انقلاب آلمان، قتل عام نسلی از کمونیست‌ها ابتدا در آلمان توسط دمکرات‌ها(سگان شکاری چون «نوسکه») و سپس در روسیه توسط قاتل کمونیستها «استالین» بود. لذا درک علل شکست انقلاب آلمان، تجزیه و تحلیل آن و درس گرفتن از نکات ضعف و قوت آن برای انقلابیون و پرولتاریا حائز اهمیت است. در این راستا مبادرت به ترجمۀ سلسله مقالاتی از جریان کمونیست بین‌المللی کرده‌ایم و آنها را به شکل یک کتاب ارائه میدهیم، امیدواریم در راستای شفافیت مواضع انترناسیونالیستی و پرولتری سود مند قرار گیرد.

کتاب را از سایت صدای انترناسیونالیستی دانلود کنید!

#کمونیست_چپ

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
توییتر :
https://twitter.com/int_voice
اعتصاب عمومی.pdf
654.5 KB
تداوم اعتراضات، اعتصابات کـارگری و اعتصـاب عمـومـی

با وجود سرکوب لجام گسیخته دولت پلیسی، اعتراضات همچنان ادامه دارد. برخلاف اعتراضات خیابانی قبلی که با توحش پلیسی سرکوب شدند، این بار سرکوب نه تنها نتوانسته است اعتراضات را خفه کند بلکه هر جان باختنی، مثل بنزین بر آتش، موجب شعله‌ور شدن بیشتر اعتراضات نیز میشود. جنایتکاران بورژوازی اسلامی تنها با کشتار و خونریزی سازمانیافته توانستند حاکمیت ننگین خود را مستقر کنند و سرکوب عریان بخشی جدایی‌ناپذیر از عملکرد روزانه بورژوازی جنایتکار اسلامی بوده است.

تداوم اعتراضات باعث شده تا اعتراضات به شهرهای کوچک گسترش پیدا کند. اما تداوم اعتراضات به تنهایی منجر به سقوط رژیم نخواهد شد و بورژوازی کثیف اسلامی می‌تواند با سرکوب لجام گسیخته و خسته کردن معترضان به عمر ننگین خود ادامه دهد، تنها ورود طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی به اعتراضات اجتماعی است که میتواند معادله را عوض کند.

بورژوازی کثیف اسلامی باید به زیر کشیده شود نه بخاطر اینکه یک رژیم سکولار جایگزین رژیم مذهبی شود بلکه بخاطر اینکه سرمایه‌داری را باید به زیر کشید و به توحش سرمایه‌داری با ...
کنفرانس بین‌المللی هالیفاکس

در سال 1357 بورژوازی جهانی برای جلوگیری از رادیکال شدن اعتراضات کارگری، جابجائی در روبنای دستگاه سیاسی را ضروری دید تا سرمایه داری همچنان دست نخورده باقی بماند تا تداوم انباشت سرمایه تضمین شود. لذا کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه کنفرانس «گوادلوپ» را برگزار کردند و از جنایتکاری چون خمینی، حامی مستضعفین ساختند و او را جانشین بورژوازی سلطنتی کردند.

گانگسترهای غربی در حال کار روی بدیل‌های احتمالی آینده‌شان هستند و کنفرانس گوادلوپ به شکل دیگری و در شکل کنفرانس بین‌المللی هالیفاکس در حال تکرار است. وظیفه رسانه‌های جمعی بورژوایی چون بی‌بی‌سی، ایران انترنشنال، رادیو فردا و ... تولید «چهره‌های سرشناس»، «مخالفتین سرشناس»، «فعالین برجسته» است تا مقبولیت‌شان راحت‌تر پذیرفته شود.

تنها طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی و با آگاهی به هویت طبقاتی خود بعنوان یک نیروی اجتماعی میتواند از تکرار سال 1357 و گوادلوپ دیگر جلوگیری کند و بورژوازی کثیف اسلامی را به شیوه انقلابی به زیر بکشد. مبارزۀ مستقل طبقه کارگر با اهداف طبقاتی نه تنها مانع آن میشود که طبقه کارگر سیاهی لشکر گوادلوپ، هالیفاکس و.. دیگری نشود بلکه میتواند سرمایه‌داری را به چالش بکشد. ما باید بخاطر منافع طبقاتی خودمان بجنگیم.

زنده باد جنگ طبقه علیه طبقه!

#کمونیست_چپ

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
توییتر :
https://twitter.com/int_voice
نظام طبقاتی منشاء ستم بر زنان

سه شکل اصلی ازدواج وجود دارد، که حدودا با سه مرحله عمده تکامل انسانی منطبق اند. برای توحش - ازدواج گروهی؛ برای بربریت - ازدواج یارگیری؛ برای تمدن - یکتا همسری به انضمام زنا و فحشاء . در مرحله بالایی بربریت، بین ازدواج یارگیری و یکتا همسری، فرمانروایی مرد بر بردگان زن و چند همسری، خود را جا داده است.

در واقع ازدواج گروهی تا همین امروز برای مردان وجود دارد. آنچه برای یک زن جنایت محسوب می شود و شدیدترین عواقب قانونی و اجتماعی را در بر دارد، در مورد مردان امری افتخار آمیز تلقی می شود و حداکثر یک لکه اخلاقی کمرنگی است که او با لذت بر خود می پذیرد.

یکتا همسری نه تنها از میان نمی رود بلکه آغاز به تحقق کامل خواهد کرد. زیرا با انتقال وسایل تولید به مالکیت اجتماعی، کار مزدوری، پرولتاریا، نیز از میان می رود و بنابراین ضرورت تسلیم تعداد معینی از زنان - که از نقطه نظر آماری قابل محاسبه است - به خاطر پول نیز از میان می رود. فحشا نابود می شود؛ یکتا همسری به جای زوال یافتن سرانجام یک واقعیت می شود و همین طور برای مردان.

برگرفته از کتاب مالکیت و منشاء خانواده اثر انگلس صفحات 65-66

#کمونیست_چپ

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
کانال تلگرام:
https://t.me/intvoice
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
توییتر :
https://twitter.com/int_voice
ضرورت استقلال کارگران.pdf
802.2 KB
ضرورت استقلال کارگران
جریان کمونیست بین‌المللی
(برگردان فارسی: صدای انترناسیونالیستی)

اعتراضات گسترده در ایران ممکن است با قتل یک زن جوان به دلیل بدحجابی در بازداشتگاه گشت ارشاد رژیم آغاز شده باشد، ولی اعتراضات در اصل نارضایتی بسیار عمیق کل مردم ایران را ابراز می کند چنانچه صدها هزار نفر به کف خیابان سرازیر شده اند و در تقابل با پلیس هستند. علاوه بر انزجار عمومی از ظلم آشکار و سرکوب زنان با توسل به قوانین جمهوری اسلامی، این اعتراضات واکنشی به تورم فزآینده و کمبودهای ناشی از تحریم‌های غرب علیه ایران است که با تمام قدرت، با وزن سنگین و طولانی مدت اقتصاد جنگی تشدید شده و با تعقیب بی‌وقفه جاه‌طلبی‌های امپریالیستی ایران متورم‌تر گردیده است.

این اعتراضات همچنین واکنشی به فساد کثیف قشر حاکم هست که تنها از طریق سرکوب وحشیانه علیه همه اشکال اعتراضی از جمله مقاومت طبقه کارگر در برابر انجماد دستمزدها و شرایط اسفبار کار، می توانند تداوم خود را حفظ کنند. مجلس ایران به تازگی قوانین جدیدی را تصویب کرده است که اعدام را برای جرایم «سیاسی» مجاز میداند و صدها و اگر نگوییم هزاران معترض توسط پلیس ...