صدای انترناسیونالیستی
496 subscribers
26 photos
2 videos
16 files
137 links
صدای انترناسیونالیستی از سنت کمونیست چپ دفاع می کند و برای انقلاب کمونیستی میرزمد. تماس از طریق تلگرام internationalists@
Download Telegram
نه ناتو، نه پوتین.pdf
188.4 KB
اوکراین: نه ناتو نه پوتین! هیچ جنگی، مگر جنگ طبقاتی!
گرایش کمونیست انترناسیونالیست

چرا مبارزه ۳۰ ساله برای کنترل اوکراین، یکباره به جنگی تمام عیار به سراسر قلمرو آن کشیده شد؟ درست به همان دلیلی که هزینه‌های زندگی در سرتاسر جهان سر به فلک کشیده است. رکود سیستم سرمایه داری به معنای عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی ست که تنها به دلیل همه‌گیری کرونا نبوده است.

برای بیش از ۳۰ سال، اوکراین شاهد جنگ قدرت بین دو گروه اصلی زبانی بوده است. تعداد تقریبا ۴۰ الیگارشِ این دو گروه، اکثر ثروتِ رو به زوال این کشور را تحت کنترل خود دارند. در پشت جناح‌های درگیر، هر دو امپریالیسم غرب و روسیه صف آرایی کرده‌اند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیمان ناتو از ۱۷ کشور به۳۰ کشور گسترش یافته و تانک های خود را درست در مقابلِ درب ورودی روسیه، در کشورهای بالتیک پارک کرده است. از سال ۲۰۰۴، ناتو و اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا اوکراین را به حوزه نفوذ خود بکشانند. در سال ۲۰۱۴، پس از واقعه میدان کیف که با حمایت غرب به سرنگونی رئیس جمهور طرفدار روسیه منجر شد، پوتین وارد عمل شد. او به جدایی طلبان روسی در دونباس کمک کرد و کریمه را «دوباره» ...
سرمایه داری نیاز مند جنگ است.pdf
307.4 KB
سرمایه داری نیازمند جنگ است
ارتش های دولتی و «مقاومت مردمی» بر علیه طبقه کارگر استفاده می شوند
حزب کمونیست بین الملل

- جنگ یک ضرورت اقتصادی اجتناب ناپذیر برای سرمایه داری است. نیروهای غیرقابل کنترل، همه دولت ها را مجبور می کنند تا برای جان سالم به در بردن از بحران عمومی خود، سیاست تجاوزگری را دنبال کنند که ناشی از تولید بیش از حد عظیم کالاها است که هیچ کس نمی خواهد و هیچ کس به آن نیاز ندارد.

- بنابراین جنگ محصول شرارت یا جنون برخی از رهبران سیاسی نیست، جنگ در اوکراین درگیری بین سیستم های لیبرال-دمکراتیک و توتالیتاریسم نیست، بلکه جنگ بین قدرت های امپریالیستی است.

- جنگ بین جبهه‎های امپریالیستی، جنگی بین دولتها و نه جنگ بین ملتها است. این جنگ نه برای تضمین آزادی مردم، بلکه برای ظلم و ستم بیشتر است. آزادی تنها بهانه ای برای انداختن طبقه کارگر به کورۀ جنگ است.

- ناسیونالیسم اوکراینی نقابی برای امپریالیسم غربی است، همانطور که دفاع از اقلیت های روسی در اوکراین در خدمت توجیه روسیه است.

- این یک جنگ نیابتی است: سرمایه داران روسیه قصد دارند بازار محصولات خود را پس بگیرند و در مقابل سرمایه داران غرب...
بهاران خجسته باد!

سالی که گذشت سال پاندمی، سال سیاست های ریاضت اقتصادی، سال چنگ انداختن به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر، سال زندگی زیر خط فقر، نه تنها برای طبقه کارگر بلکه برای بخش اعظم ساکنان جامعه بود. سالی که گذشت، سالی بود که سرمایه توحش خود را در اشکال گوناگون نشان داد و بورژوازی ننگین اسلامی، زندگی که در شان و حرمت انسانی نیست را به جامعه تحمیل کرد.

سالی که گذشت، بورژوازی جهانی، جنگی دیگر به طبقه کارگر جهانی تحمیل کرد، دور تازه ایی از قصابی طبقه کارگر شروع شده است. سالی که گذشت، سال جنگ تبلیغاتی بورژوازی جهانی برای مسموم کردن طبقه کارگر جهانی بوده است.

امید است سال جدید، سال نبردهای طبقاتی، سال به میدان آمدن طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی، سال به چالش کشیدن نظام بربر سرمایه داری و سال ارائه افق زندگی بهتر، از سوی طبقه کارگر باشد. تنها طبقه کارگر به عنوان یک طبقه اجتماعی قادر است افقی برای آینده ارائه دهد.

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists

ایمیل:
contact@internationalistvoice.org

وبسایت:
www.internationalistvoice.org

کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
جنگ امپریالیستی.pdf
755.6 KB
جنگ امپریالیستی، پروپاگاندای جنگی و آرایش های جدید امپریالیستی

جنگ فقط در سطح نظامی جریان ندارد بلکه حادتر از جنگ نظامی یک پروپاگاندای جنگی برای مسموم کردن طبقه کارگر جهانی در جریان است. هر دو سوی جنگ امپریالیستی به پتانسیل طبقۀ کارگر واقف هستند، در حافظۀ تاریخی دارند که تنها این طبقه اجتماعی قادر است به جنگ خاتمه دهد. لذا با پروپاگاندای جنگی و با ایجاد اغتشاش فکری میخواهند مانع بیدار شدن غول خفته، طبقه کارگر جهانی شوند تا راحتر اهداف امپریالیستی خود را پیش ببرند.


تبلیغات جنگی از هر دو سو تنها برای آماده سازی طبقه کارگر برای پذیرش شرایط جنگی است، تا نتواند به شرایط جدید اعتراض کند و به مبارزه متوسل شود. هر دو سوی جنگ، دو سوی همان سکه هستند توحش سرمایه داری. آمریکا، روسیه، اروپا، اوکراین و... همگی مسئول این توحش جنگی هستند و همگی جنایتکار جنگی هستند.

آمریکا بخصوص پس از پایان جهان دوقطبی عامل اصلی هرج و مرج در جهان بوده است. آمریکا عوامفریبی میکند و به دروغ اعلام میدارد که هدف اش کاستن از تنش ها است در حالیکه به قصد و در راستای منافع امپریالیستی خود خواهان افزایش تنش ها است...
بیاد انترناسیونالیستهای جبهۀ مارکس-لنین-لوکزامبورگ

جریان موسوم به جبهۀ مارکس-لنین-لوکزامبورگ یک جریان کمونیست چپ بود که در اوایل 1940 در شرایط تسلط نازیستها بر هلند شکل گرفت و ارگان آن اسپارتاکوس یک هفته در میان در تیراژ 5000 نسخه در شرایط مخفی منتشر می شد. جبهه فعالیت مهمی در مقابل اقدامات ضد یهودی نازی ها و همچنین در اعتصابات کارگری آندوره و بویژه اعتصاب فوریه 1941 داشت.

در بازه زمانی 24 فوریه تا 6 مارس 1942 ، تقریباً همه اعضای جبهه توسط گشتاپو دستگیر شدند. رهبران جبهه به جرم خرابکاری به اعدام محکوم شدند. همگی آنها در 13 آوریل 1942 هنگام سر بر خاک افکنده شدن، سرودی را خواندند که بخاطر آن زندگیشان را فدا میکردند: سرود انترناسیونال.
بی اعتبار کردن انترناسیونالیستها موقوف!

بورژوازی با توسل به دستگاه عظیم تبلیغاتی و به همراه ایدئولوگ هایش همواره در تلاش بوده است تا تصویری بربر گونه از کمونیسم ارائه دهد، بورژوازی در کمپین خود به دروغ، لجن پراکنی، تهمت، جعل تاریخ، خلاصه به هر ابزاری متوسل شده و می شود، تا تصویر توحش وار از کمونیسم جلوه دهد.

در کنار دستگاههای تبلیغاتی بورژوائی، سازمان های اطلاعاتی و زائده های آن، وظیفۀ بی اعتبار کردن کمونیستها و انترناسیونالیستها را به عهده دارند. جانورانی پیدا می شوند تا لنین را جاسوس آلمان معرفی کنند، برای تروتسکی اسناد جاسوسی پیدا می کنند، مارکس را جاسوس آلمان معرفی میکنند، کشف می کنند که جریان کمونیست بین المللی توسط سازمان سیا ساخته شده است و … هدف اینها ایجاد فضای ناامن سیاسی، بدبینی به سازمان های سیاسی و انقلابی، ایجاد فضای عدم اعتماد و در یک کلام بی اعتبار کردن انقلابیون است. یکی از معروفترین اینها «آقای وگت» بود که جرات کرده بود با هویت حقیقی خود، شایعه پراکنی کند و به مارکس تهمت بزند تا مارکس را بی اعتبار کند. ادعا کرده بود مارکس جاسوس پلیس مخفی آلمان است که به هزینه یک عده انسانهای مسخ شده، زندگی مرفه ئی در انگلستان دارد. او ادعا کرده بود چگونه ممکن است، هر کسی به مارکس نزدیک می شود یا دستگیر می شود یا کشته، در صورتی که مارکس در انگلستان مشغول عیاشی است. مارکس طی کتابی تحت عنوان «آقای وگت» با قاطعیت ضمن افشای شخصیت قلابی وگت به دفاع از حرمت انقلابی خویش پرداخت. جو فضای سیاسی پس از انتشار کتاب مارکس عوض شد، بعدا نیز اسناد پول گرفتن وگت از ناپلئون علنی شد.

اخیرا کانال تلگرامی تحت عنوان «بولتن کارگری – نشریه فعالان کارگری ایران» که مطالب سازمان اکثریت و حزب توده را باز نشر میکند و خود نقش زائده اطلاعاتی بورژوازی اسلامی را ایفا میکند عکس کانال تلگرامی صدای انترناسیونالیستی که روی آن اتیکت «هوشیار باشید وارد چنین اتاق هایی نشوید» را در کنار یک عکس دیگر که اظهار داشته ساخته سایبری های اطلاعاتی است، منتشر کرده است. حزب ننگین توده و سازمان ننگین اکثریت فقط در سال 1360 به زائده اطلاعاتی بورژوازی اسلامی تبدیل نشدند، آنها همچنان در خدمت نوکری و پادوئی دستگاههای اطلاعاتی هستند. تنها اشکال عوض شده است. اگر در سال 1360 در حالیکه در اتاق شکنجه کف پای زندانیان سیاسی در اثر شکنجه پاره می شد همزمان رهبران اکثریت در اتاق مجاور با لاجوردی جلاد جلسه اطلاعاتی داشتند، امروزه این پادوئی دستگاههای اطلاعاتی بورژوازی اسلامی اشکال دیگری یافته است. اینها نه کارگر هستند و نه فعال کارگری بلکه در پادوئی دستگاههای اطلاعاتی به وظایف حقیر خود مشغول هستند. اینها پادوئی اطلاعاتی را از اجدادشان در «گ پ او» به ارث برد ه اند، اینها همانقدر کارگر هستند که برادرانشان محجوب یا رخشان کارگر است.

بی اعتبار کردن انقلابیون به اشکال متفاوت، یک پدیده جدید نیست، از زمان مارکس به چنین شیوه های کثیفی متوسل شده اند. سابقۀ درخشان و پر افتخار کمونیستهای چپ با تحرکات پادوهای اکثریتی و توده ای لکه دار نمی شود، بیش از صد سال است که کمونیستهای چپ با افتخار تمام از کمونیسم دفاع کرده اند. نباید اجازه داد پادوهای اکثریتی و توده ای فضای سیاسی را مسموم کنند، باید افشایشان کرد. پادوهای اطلاعاتی در فضای حقیقی و به شکل شخصیت های حقیقی نمی توانند عملکرد مخرب خود را آشکارا ایفا کنند، در فضای مجازی از شرایط بهتری برای مانور دادن برخوردار هستند. اثر ارزشمند ویکتور سرژ تحت عنوان «آنچه که هر انقلابی باید دربارۀ سرکوب دولتی بداند» برای درک نقش مخرب چنین پادوهایی اهمیت حیاتی دارد.

صدای انترناسیونالیستی
13 فروردین 1401

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
کمونیست چپ روسیه.pdf
767.2 KB
در مقابل وارونه سازیها، دروغ ها و عوامفریبی های حزب توده، تاریخ حقیقی کمونیست چپ روسیه را مطالعه کنید!

حزب توده قرارداد برست- لیتوفسک را بهانه قرار داده و با وارونه سازیها، دروغ ها و با شارلاتانیسم حمله ددمنشانه و زبونانه ای را علیه کمونیسم و سالهای قهرمانانه انقلاب اکتبر براه انداخته است. به دروغ متوسل شده است تا یک روایت ناسیونالیستی از انقلاب اکتبر ارائه دهد، لنین را تا سطح یک ناسیونالیست روس تنزل داده، کمونیسم چپ را، چپ روان بی تجربه و نادان توصیف کرده است. اما تاریخ را همیشه فاتحان ننوشته اند و حزب توده به شعور نداشته اش خندیده است، حافظه های تاریخی زنده هستند و از همه مهمتر کمونیسم همچنان زنده است.

حزب توده در راستای اهداف امپریالیستی شوروی و با چراغ سبز بریتانیا و در راستای منافع متفقین شکل گرفت. بدنبال شکلگیری جنگ سرد، در راستای اهداف شوروی انجام وظیفه کرد. وظیفه حزب توده سوای از جاسوسی چند جانبه...

با روی کار آمدن بورژوازی اسلامی تا سطح زائده سازمانهای اطلاعاتی آن سقوط کرد. زندگی حزب توده چنان ننگین، شرم آور و ذلت بار بوده است که «توده ای» به یک توهین سیاسی در فضای سیاسی ایران تبدیل شده است...
بیانیه مشترک.pdf
288.2 KB
بیانیه مشترک جریانات کمونیست چپ بین المللی در رابطه با جنگ در اوکراین

کارگران وطن ندارند!
مرگ بر تمام قدرت های امپریالیستی!
به جای بربریت سرمایه داری: سوسیالیسم!

جنگ در اوکراین با توجه به منافع متضاد همه قدرتهای مختلف امپریالیستی بزرگ و کوچک – برخلاف منافع طبقه کارگر که طبقه ای از وحدت بین المللی است، جریان دارد. این جنگی است بر سر مناطق استراتژیک، برای تسلط نظامی و اقتصادی که آشکارا و نهان توسط جنگ سالاران در جریان است که مسئولیت آنرا ایالات متحده، روسیه، ماشین های دولتی اروپای غربی و طبقه حاکم اوکراین که به هیچ وجه یک مهره بی گناه در صفحه شطرنج جهان امپریالیستی نیست به عهده دارند.

طبقه کارگر، نه دولت اوکراین، قربانی واقعی این جنگ است، خواه به عنوان زنان و کودکان بی دفاع سلاخی شده، پناهندگان گرسنه یا اجباری گوشت دم توپ شده توسط هر یک از ارتش ها، یا در فقر فزاینده ای که اثرات جنگ برای...

طبقه سرمایه دار و شیوه تولید بورژوایی آنها نمی تواند بر تقسیمات ملی ...

جریان کمونیست بین المللی
انستیتوی اونوراتو دامن
صدای انترناسیونالیستی
چشم انداز کمونیست انترناسیونالیستی، به طور کامل از بیانیه مشترک حمایت می کند
روز کارگر.pdf
905.4 KB
روز کـــارگـــر (اول ماه مه) توسط بورژوازی تسخیر شده است – زنده باد انقلاب کمونیستی!

سالهاست که درسرتاسر دنیای سرمایه داری، روز کارگر(اول ماه مه) با حضور وسیع نیروهای رنگارنگ جناح های سرمایه برگزار میگردد. سالهاست که جناح های مختلف طبقه حاکم بهمراه گروههای چپ سرمایه، پرچم دروغین دفاع از منافع پرولتاریا را بدست میگیرند تا چهره بربریت سرمایه را آرایش دهند. آنها در زیر پوشش شعارهای رادیکال و “پرچم سرخ” سعی می کنند تا وضعیت برده داری مدرن سرمایه را بپوشانند. آنها در این نمایشات رقت انگیز تلاش کرده اند، تا خط بطلانی بر تاریخ واقعی این روز بکشند. آنان در این نمایشات هر ساله خیابانی، عامدانه به تحریف ریشه های سیاسی طبقاتی بوجود آمدن این روز اقدام می ورزند.

در کشورهای متروپل ، رهبران اتحادیه های کارگری یا سوسیال دموکرات ها در خط مقدم تظاهرات اول ماه مه (روز کارگر) به خواندن سرود انترناسیونال خواهند پرداخت و در عین حال ضد کارگری ترین قوانین را به تصویب خواهند رساند. چپ دستگاه سیاسی سرمایه همچنان مثل سابق سعی در به انحراف کشاندن مبارزۀ طبقه کارگر خواهد کرد.

در کشورهای پیرامونی، چپ سرمایه کلام رادیکال ...
درگیری امپریالیستی در اوکراین و مسئولیت های انقلابیون - جلسات (حضوری و آنلاین)

به جلسات انترناسیونالیستها بیایید تا در رابطه با مسائل مطرح شده در رابطه با جنگ در اوکراین و وظایف انقلابیون بحث و گفتگو کنید.

شنبه 7 مه:
ساعت13:00، به وقت انگلستان (حضوری و آنلاین)

محل برگزاری جلسه:
Bertrand Russel Room, Conway Hall, 25 Red Lion Square, London WC1R 4RL

یکشنبه 8 مه:
5 بعد از ظهر، به وقت انگلستان، آنلاین

اگر می‌خواهید به صورت آنلاین متصل شوید، لطفاً به uk@internationalism.org بنویسید، و مشخص کنید در کدام جلسه می‌خواهید شرکت کنید تا پیوند جلسه برایتان ارسال شود. جلسات آنلاینی فقط صوتی و بدون تصویرهستند.

در مواجهه با جنگ در اوکراین، جریان کمونیست بین‌المللی از تجربیات تاریخی کمونیست چپ کمک می گیرد تا از مواضع انترناسیونالیستی دفاع کند. در عمل به این معنی است:
- عدم حمایت از هیچ طرف در درگیری های امپریالیستی
- مخالفت با پاسفیسم (صلح طلبی)
- فقط طبقه کارگر نیرویی برای تغییر اجتماعی است که در نهایت قادر به سرنگونی انقلابی سرمایه داری است.
- در مبارزات و بازتاب های طبقه کارگر، سازمان های انقلابی نقش اساسی در رشد آگاهی طبقاتی دارند.
- مبارزه با جنگ امپریالیستی نیازمند همکاری و همبستگی انترناسیونالیستهای حقیقی است.

صدای انترناسیونالیستی از جلسات که در تداوم بیانیه مشترک است، حمایت می کند.


تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
کنفرانس زیمبروالد

جنگ جهانی اول جنبش کارگری را با عمیقترین بحرانها مواجه ساخته و احزاب سوسیالیست را دو شقه نمود. بخش اعظم این احزاب در راستای اهداف "سرزمین پدری" و با پیوستن به وطن پرستی تعهدات خود را در برابر انترناسیونالیسم کارگری که عبارت بود، "در هیچ جنگ بورژوایی شرکت نجویند" را زیرپا گذاشتند و در نتیجه مستقیما در اردوی بورژوازی ادغام شدند. همزمان با شروع جنگ و شوک ناشی از مواضع طرفداران جنگ، مبارزات ضد جنگ نیز بلافاصله شروع شد. مخالفتها با جنگ در ابتدا کم بود، اما در ادامه و با تلاشهای فراوان، انقلابیون توانستند سیاست طرفداری از جنگ را به نفع ضد جنگ وارونه نمایند.

کنفرانس زیمبروالد در سال 1915، اولین واکنش بین المللی جنبش کارگری دربرابر خواست سرمایه داری در مشارکت جنگ جهانی بود که در مقام پاسخگویی به کشتار و وحشیگری جنگ جهانی اول شکل گرفت. به همین دلیل زیمبروالد بخشی از میراث کمونیست چپ است. در زیمبروالد، 38 نماینده از یازده کشور بیطرف و درحال جنگ به دورهم گردآمده بودند تا همبستگی بین المللی خود را به اثبات برسانند.

بیشتر نمایندگان این کنفرانس را صلح طلبانی تشکیل میدادند که مجدانه در آرزوی صلح بودند و میلی به فراتر رفتن از صلح طلبی نداشتند. حضور آنها در کنفرانس برای قطع جنگ و احیای بین المللی که به دوران صلح تعلق داشت کفایت میکرد. دراصل طیف مرکز گرا از دو جناح تشکیل شده بود. جناح راست مرکزگراها آماده بودند تا به شوونیسم اجتماعی امتیاز دهند.

جناح چپ مرکز گراها با عدم توانایی خود در تصمیم گیری و مواضع متزلزل خود، تلاشی برای تقویت و استحکام اصول پایه ای خود نکرد و در نتیجه به سمت سازش سوق پیدا کرد. تروتسکی، نمایندگان گروهی که به دور لوکزامبورگ و لیپکنخت جمع شده بودند و احزاب بالکان و لهستان، صدای این جریان بودند.

جناح چپ زیمبروالد، اقلیت کوچکی را شامل میشد که به دور لنین گرد آمده و اینک برای اولین بار بعنوان مدافع سوسیالیسم بین المللی که فقط جنبه روسی نداشت پا به میدان گذاشته بود. لنین در سوئیس در میان بلشویکهای تبعیدی خارج از کشور برای تدارک تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی تلاش کرده بود. برهمین اساس در کنفرانس زیمروالد موضع شکست گرایانه لنین در برابر همه حکومتهای در حال جنگ اتخاذ گردید و از ملتهای مختلف خواسته شد که "جنگ امپریالیستی را به جنگی داخلی مبدل سازند" .

این کار ضرورت تشکیل بین الملل تازه ای را اعلام میداشت. مانیفست زیمبروالد "بیانیه مشترکی" بود که از کنفرانس بیرون آمد ، اگرچه مانیفست زیمبروالد انعکاس نظرات اکثریت بود اما بیشتر نظرات صلح طلبان را بیان میکرد.

تاثیر این مانیفست از اهداف امضاء کنندگانی که بین مواضع پرولتری و شووینیستی قرار داشته و به مرکزگرا معروف بودند، فراتر رفت . گردهمآیی مبارزان کشورهای در حال جنگ از فراز سیمهای خاردار و سنگرهای خونین در آن شرایط جنگی خود جنایت بزرگی محسوب میشد. از آنجا که انتشار این مانیفست از سوی سوسیالیستهای کشورهای متخاصم جنگ سرچشمه گرفته بود، به سرعت بعنوان تبلیغ و تهییج برادری بین سربازان دو طرف جنگ ظاهر شد . اهمیت تاریخی این کنفرانس برای تکامل مبارزه طبقاتی و شکل گیری کمونیست چپ بین المللی بود.

بلشویکها لحن سازشکارانه صلح انقلابی مانیفست را که مبارزه کارگران را برای صلح ترغیب میکرد و از اینکه فاقد چشم اندازی برای انقلاب بود مورد انتقاد قرار دادند، بدون اینکه از مواضع خود عقب بکشند. نگرش چپ به شکل زیر توصیف شده است:

"گرایش چپ اقلیت کوچکی از هفت یا هشت نماینده کشوری را جمع کرده بود و به این امر آگاه بود که این قدمی به پیش است. در واقع بورژوازی جهانی در اهمیت زیمبروالد اشتباه نکرد. یا برای بدنام کردن انقلابیون بعنوان «مامورین دشمن» به کثیف ترین ترفندها توسل جست که با حمایت وطن پرستان اجتماعی نیزهمراه بود، یا هر مقاله ای را که مربوط به نتایج کنفرانس بود سانسور کرد. بیهوده نبود که هر دو اردوی بورژوازی از آن هراس داشتند. "


تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
تــزهائی در بـارۀ طفیلی‎گری

اولین حزب کمونیست ایران به رهبری آوتیس سلطانزاده تحت تاثیر انقلاب اکتبر شکل گرفت و عضو انترناسیونال سوم (کمینترن) شد. پس از شکست موج انقلاب جهانی 1923 – 1917 که دنیا را تکان داد، استالینیزم بر ویرانه‎های انقلاب اکتبر خود را تحکیم بخشید و شروع به قتل‎عام پیشقراولان پرولتاریای جهانی کرد.

به سبب رابطۀ فیزیکی که حزب کمونیست ایران با حزب کمونیست شوروی داشت، کمونیستهای "ایرانی" جزو اولین دسته از کسانی بودند که توسط ماشین سرکوب استالین سر بر خاک فرو افتادند. یکی از گرامیترین آنها تئورسین جنبش کمونیستی آوتیس سلطانزاده بود. این مسئله باعث شد یک گسست در سنت‎های کمونیستی و پرولتری در فضای سیاسی ایران بوجود آید.

بعد از آن تاریخ، تاریخ چپ ایران، تاریخ چپ دستگاه سیاسی سرمایه بوده است. به سبب تسلط بلامنازع چپ سرمایه بر فضای سیاسی ایران و نبود سنتهای کمونیستی و پرولتری، رفتار، کردار، اخلاقیات و پرنسیپ‎های فضای سیاسی ایران، انعکاسی از ارزش‎های چپ سرمایه بوده است.

شرط پیشروی مواضع انترناسیونالیستی در فضای سیاسی ایران، جاافتادن سنت‎ها و پرنسیپ‎های انترناسیونالیستی و پرولتری است. در مقابل نفوذ ایدئولوژی‎های بورژوائی و خرده بورژوائی، باید تلاش برای تحکیم ارزشهای پرولتری که انعکاسی از آگاهی طبقاتی پرولتری است، به بخشی از وظایف خستگی ناپذیر انترناسیونالیستها تبدیل شود.

درس آموزی از تجربیات دیگر انترناسیونالیستها، که تاریخا و ارگانیک ریشه در جریانی دارند که در سیاه‎ترین دورۀ ضد انقلاب از مواضع کمونیستی دفاع کرده‎اند برای دیگر انترناسیونالیستها حیاتی بوده و است. در راستای انتقال این تجربیات است که تزهائی در بارۀ طفیلی‎گری را ترجمه می‎کنیم و امیدواریم گامی در راستای تحکیم سنت‎های پرولتری و کمونیستی باشد.

جزوه (تزها) را در سایت انترناسیونالیستها بخوانید و خواندن آنرا به دیگران توصیه کنید.

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!
(به مناسبت 5 ماه مه سالروز تولد مارکس )

"فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تفسیر کرده‌اند، مسئله تغییر آن است." مارکس

مارکس، انسان پُر شوری که بخاطر افکار و فعالیتهای انقلابی اش مجبور به ترک آلمان شد، به فرانسه رفت، اخراجش کردند. به بلژیک رفت اخراجش کردند، سرانجام مجبور شد مابقی عمر پر بار خود را در فقر و تنگدستی در لندن سپری نماید. اندیشمندی که برای تحقیقات خود همیشه قادر به پرداخت ورودی کتابخانه موزه انگلیس نبود و برای خرید کاغذ جهت نوشتن آثار خود مجبور بود، کت خود را گرو بگذارد.

در رابطه با شرایط زندگی خود و خانواده اش، مارکس طی نامه ای به رفیق خود انگلس چنین می ‌نويسد:

«همسرم مريض است. جنی کوچکم مريض است. طفلک نوعی تب عصبی دارد. نتوانستم و نمی ‌توانم پزشکی را به بالينش بياورم. برای اینکه پول داروی او را ندارم. اکنون ۸ تا ۱۰ روز است که خانواده را با نان و سيب ‌زمينی سيرکرده ام و البته نمی‌ دانم که آيا امروز هم قادر خواهم بود، آن را تهيه کنم . و یا نه.»

بورژوازی سالها و دهه ها است که با صرف هزینه های زیادی، کمپین ضدیت با بزرگترین دشمن طبقاتی خود، مارکس را به اشکال گوناگون، برای واژگون جلوه دادن تئوریها و اندیشه های انقلابی مارکس پیش برده است. ایدئولوگهای سرمایه همیشه در تقلا هستند تا القاء کنند که تحقق ایده های مارکس منجر به بلوک شرق سابق، کوبا، کره شمالی، کامبوج، کولاک، جنگ و ... خواهد شد، تا در روند تکامل آگاهی طبقاتی پرولتاریا سم پاشی کنند.

جنایات سرمایه داری به حساب مارکس نوشته شده است و دستگاه تبلیغاتی بورژوازی برای به لجن کشیدن تئوریهای انقلابی او به هر اقدام کثیفی دست زده است. کشتار امپریالیستی میلیونها انسان، قحطی ناشی از سرمایه داری، جنگ امپریالیستی، ترور سیاه سرمایه داری و ده ها جنایت دیگر سرمایه داری از عواقب تئوریهای مارکس وانمود داده می شود.

مارکس قبل از اینکه یک اقتصاد دان باشد، قبل از اینکه یک جامعه شناس باشد، قبل از اینکه یک فیلسوف باشد، یک انقلابی بود که برخلاف فیلسوفان در فکر تغییر جهان بود. بعنوان اندیشمند پرولتاریا تمام عمر پُر بار خود را در فقر و تنگدستی صرف تغییر جهان کرد، او کشف کرد، مبارزه طبقاتی موتور حرکت تاریخ است و اینکه این مبارزه طبقاتی در روند خود، توسط گورکن سرمایه داری، پرولتاریا، به دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا منتهی خواهد شد. او کشف کرد، دیکتاتوری پرولتاریا موجد جامعه بدون طبقه، جامعه کمونیستی خواهد بود.

علیرغم همه اینها باید تاکید کرد که این مارکس نبود که با نبوغ خودش کمونیسم را برای طبقه کارگر به ارمغان آورد، بلکه برعکس این طبقه کارگر بعنوان یک طبقه اجتماعی بود که مارکس را از بین تئوریسین های گوناگون بعنوان اندیشمند خود برگزید تا تئوری رهائی این طبقه اجتماعی را تدوین کند. انتشار مانیفست کمونیست قبل از هر چیز بیانگر آن بود که یک طبقه اجتماعی، به درجه ای از بلوغ اجتماعی رسیده که مانیفست خود را در مقابل سرمایه داری ارائه دهد. کمونیسم علمی دیگر به یک واقعیت در جامعه تبدیل شد و مارکس پرچمدار و اندیشمند این طبقه اجتماعی بوده و همچنان خواهد بود.

مارکسیسم نه مذهب است و نه ایدئولوژی. نه به گرامیداشت های بورژوازی مابانه نیازی دارد و نه با لجن پراکنی های ایدئولوگهای بورژوازی ضرورت خود را از دست میدهد، مارکسیسم در تضاد کار و سرمایه مفهوم پیدا می کند. تا جامعه طبقاتی وجود دارد، تا استثمار انسان از انسان وجود دارد، تا مبارزه طبقاتی وجود دارد، مارکسیسم نه تنها زنده است، بلکه تنها تئوری رهائی بردگان مزدی از جهنم سرمایه است. تنها در جامعه کمونیستی است که مارکسیسم به «گذشته» تعلق خواهد داشت.


تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
کمونیزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه
(کتاب جدیدی منتشر شد!)

در دفاع از مارکسیسم و در مقابل به لجن کشیدن اهداف و آرمانهای پرولتری از سوی جناح چپ سرمایه، انترناسیونالیستها کتاب «کمونیزم کارگری وجدان رادیکال چپ سرمایه» را از افق انترناسیونالیستی به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر کردند. کتاب، کمونیزم کارگری را از شکلگیری هسته اولیه آن تا اضمحلال کمونیزم کارگری به احزاب و محافل بررسی میکند و نشان میدهد که این گرایش فکری، بعنوان جناح چپ بورژوازی، در تمامی حوادث اجتماعی بر علیه طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی بوده است. کتاب را بخوانید و خواندن آن را به دیگران توصیه کنید. برای مطالعه کتاب یا دانلود آن به سایت صدای انترناسیونالیستی مراجعه کنید.

فهرست مطالب کتاب :
• مقدمه
• آذرخش
• سهند، هوادار اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
• گرایش خط 3 و اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
• سهند و مبارزه ضد امپریالیستی
• خمینی خرده بورژوا
• تغییر نام از سهند به اتحاد مبارزان کمونیست
• ایدئولوژی مارکسیست – لنینیستی اتحاد مبارزان کمونیست
• کشور اتحاد مبارزان کمونیست
• اتحاد مبارزان کمونیست و جنبش “کمونیستی” ایران
• اتحاد مبارزان کمونیست و جناح تئوکراتیک بورژوازی
• انقلاب 1357 ایران از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
• مفهوم مارکسیستی انقلاب اجتماعی
• انقلاب دمکراتیک از منظر اتحاد مبارزان کمونیست
• پس گرفتن انقلاب دمکراتیک
• دزدی آثار دیگران
• مباحث اقتصادی اتحاد مبارزان کمونیست
• مفهوم مارکسیستی مافوق سود
• ارزش نیروی کار و اتحاد مبارزان کمونیست
• بهرۀ مالکانه مطلق و اجارۀ تفاضلی
• مفهوم مارکسیستی انباشت سرمایه
• برنامه حداق اتحاد مبارزان کمونیست
• جنگ و اتحاد مبارزان کمونیست
• عصر جنگهای امپریالیستی و عصر انقلابات کمونیستی
• دلایل شکل گیری جنگ امپریالیستی ایران و عراق از نگاه چپ سرمایه
• گوشت دم توپ کردن کارگران در جبهه دفاع از جنگ امپریالیستی
• رای به اعتبارات جنگی
• افلاس اتحاد مبارزان کمونیست
• کمونیزم کارگری و دیگر جنگها
• اتحاد مبارزان کمونیست و کودتا
• بازسازی خط 3 تحت عنوان مارکسیسم انقلابی
• تشکیل تنها حزب کمونیست دنیا
• بوندیسم و حق ویژۀ کومله
• مارکسیسم یا نارسیسیسم
• کمونیزم کارگری و استالینیزم
• کمونیزم کارگری و مائوئیسم
• کمونیزم کارگری و دولت گذار
• کمونیزم کارگری و سوسیالیزم در یک کشور
• سوسیالیزم یا سرمایه داری دولتی
• مکان تاریخی کمونیزم کارگری
• کمونیسم کارگری و کمونیست چپ
• کمونیزم کارگری و اتحادیه های کارگری
• کمونیزم کارگری و مسئله ملی
• کمونیزم کارگری و استقلال کردستان
• کمونیزم کارگری و پارلمانتاریسم
• کمونیزم کارگری و دمکراسی
• زمینه های فراکسیون کمونیزم کارگری
• کمونیسم کارگری چیست؟
• کمونیزم کارگری و معضل کارگری
• کمونیزم کارگری و کسب قدرت سیاسی
• کمونیزم کارگری ایدئولوژی شخصیتها
• کمونیزم کارگری و رابطه با دولتهای خارجی
• ایدئولوژی مارکسیسم- حکمتیسم
• کمونیزم کارگری و غربگرائی
• کمونیزم کارگری و گارد آزادی
• اضمحلال کمونیزم کارگری
• کمونیزم کارگری و سر خط نبودن آن
• دو تکه شدن حزب کمونیست کارگری
• کمونیزم کارگری و ادعان به شکست
• پراتیک کمونیزم کارگری از جنس کمونیزم بورژوایی است
• بحرانهای بعدی
• کلام آخر و جمعبندی

تماس از طریق تلگرام:
@internationalists
ایمیل:
contact@internationalistvoice.org
وبسایت:
www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام:
https//t.me/intvoice
لنین و مانیفست زیمروالد

کنفرانس زیمروالد از 5 تا 8 سپتامبر 1915 در زیمروالد ، سوئیس برگزار شد و در آن یازده نماینده از یازده کشور به دور هم گرد آمده بودند تا مخالفت خود را با جنگ امپریالیستی اعلام کنند. بیشتر نمایندگان این کنفرانس را صلح طلبانی تشکیل می‎دادند که مجدانه در آرزوی صلح بودند و میلی به فراتر رفتن از صلح طلبی نداشتند. جناح چپ زیمبروالد، اقلیت کوچکی را شامل می‎شد که به دور لنین گرد آمده و اینک برای اولین بار بعنوان مدافع سوسیالیسم بین‎المللی که فقط جنبه روسی نداشت پا به میدان گذاشته بود. لنین، که به سازش ناپذیری شهرت داشت، بلافاصله پس از کنفرانس، ملاحظات زیر را در مورد مانیفست زیمروالد مطرح کرد که در مقاله «قدم اول» به تاریخ 11 اکتبر 1915 چاپ شد:

"آیا کمیته مرکزی ما باید این مانیفست ترسناک و متناقض را امضا می کرد؟ ما اینطور فکر می کنیم (...). ما نظرات خود را، سخنان استوار و تاکتیک های خود را پنهان نکردیم. (...). ما منتشر کرده ایم، در حال انتشار هستیم و با همان انرژی که مانیفست آنها را منتشر خواهد کرد، نظرات خود را منتشر خواهیم کرد. این یک واقعیت است که این مانیفست گامی به سوی مبارزه واقعی بر علیه اپورتونیسم و به سوی گسست از آن است. اگر آزادی کامل و فرصت کافی برای انتقاد از ناهماهنگی و تلاش برای چیزهای بزرگ تر داریم، فرقه گرایی خواهد بود که از برداشتن یک گام به جلو، همراه با اقلیت سوسیالیست های آلمانی، فرانسوی، سوئدی، نروژی و سوئیسی خود داری کنیم. این یک تاکتیک جنگی بد خواهد بود که از پیوستن به جنبش بین‌المللی اعتراضی که در حال رشد علیه سوسیال شوونیسم است امتناع کنیم، فقط به این دلیل که این جنبش کند است، زیرا «فقط» یک گام به جلو بر می‌دارد و میخواهد فردا یک گام به عقب بردارد و با دفتر قدیمی سوسیالیست بین المللی صلح کند."

تماس از طریق تلگرام: @internationalists
ایمیل: contact@internationalistvoice.org
وبسایت: www.internationalistvoice.org
کانال تلگرام: https//t.me/intvoice