تولیدی حجاب و عفاف بانکی
178 subscribers
72 photos
23 links
اصفهان دروازه دولت ابتدای چهارباغ پایین جنب هتل پیروزی031 32203272

سفارش و خرید @mbanki
اینستاگرام esfahanhijab
Download Telegram
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

فروش فوق العاده بی نظیر به مناسبت هفته حجاب و عفاف

انواع چادرهای دوخته شده
دانشجویی،ملی،عبا،قجری...
انواع مقنعه های مدل دار وساده
انواع ساق دست

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

طرح تعویض چادر فرسوده باچادر نو به مناسبت هفته حجاب و عفاف
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

عرضه انواع پارچه های چادری (مشکی و رنگی )
به همراه دوخت فوری و رایگان
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

‏تولیدی حجاب و عفاف بانکی
اصفهان دروازه دولت ابتدای چهارباغ پایین جنب هتل پیروزی
031 32203272 -09337877100
https://telegram.me/esfahanhijab
#فروش_فوق_العاده #طرح_تعویض #حراج #دوخت_رایگان
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
سلام

🌺🌺
به اطلاع همراهان عزیز می رسانیم:
به مناسبت هفته حجاب و عفاف،
فروش فوق العاده و همچنین طرح تعویض چادر فرسوده با چادر نو ایرانی
در فروشگاه آغاز گردید.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
تولیدی حجاب و عفاف بانکی pinned «🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 سلام 🌺🌺 به اطلاع همراهان عزیز می رسانیم: به مناسبت هفته حجاب و عفاف، فروش فوق العاده و همچنین طرح تعویض چادر فرسوده با چادر نو ایرانی در فروشگاه آغاز گردید. 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺»
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه تل دار دوطرفه کد ۱۲۲۵
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه خبرنگاری کد ۱۲۶۵
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه گیسو نواردار کد ۱۲۳۰
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه دراپه کوتاه کد ۱۲۴۵
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه دراپه بلند کد ۱۲۴۰
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
🍀حجاب و عفاف بانکی🍀
🎗مقنعه کرپ ساده کد ۱۲۸۵
#مقنعه #مقنعه_اداری #مقنعه_پرسنلی #مقنعه_طرحدار #مقنعه_مدلدار #مقنعه_زیبا #مقنعه_فرم
🌎 https://esfahanhijab.ir/
☎️ 031-32203272
📱 09337877100
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص
ست دامن ، روسری ، ساق دست
دوخت کت سفارشی انجام میشه
جنس ژرژت اعلا

#ست_دامن_روسری #ست_روسری_ساق_دست #ست_مجلسی #ست_روسری #ست_حجاب_خاص