بازرگانی درستکار|Dorostkar.co
208 members
1.53K photos
1 video
400 files
153 links
بازرگانی درستکار
نماینده رسمی و پخش شرکت‌های
بلور کاوه
نوری تازه
شیشه و بلور اصفهان
بلور گمین
و سایر محصولات کارخانجات اتوماتیک و سنتی بصورت گسترده و با قیمت‌های مناسب

☎️ 021- 55349890 - 5
🌐 www.dorostkar.co
📸 instagram.com/dorostkarco
Download Telegram
to view and join the conversation
آمار موجودی 1398/11/02
بلور کاوه
🌐 dorostkar.co
آمار موجودی 1398/11/05
بلور کاوه
🌐 dorostkar.co
آمار موجودی 1398/11/06
بلور کاوه
🌐 dorostkar.co