دیجی باغ
1.26K members
428 photos
17 videos
10 files
23 links
سایت آموزشی و فروشگاهی در زمینه گیاهان زینتی
خرید گیاه: Digibagh.ir
محصولات آموزشی: Edu.digibagh.ir

ادمین کانال:
@Digibagh1
زمان پاسخگویی بین 1 تا 3 روز

تماس با دفتر دیجی باغ از ساعت 8 الی 12 در روزهای کاری:
08643241488
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from پشتیبان
31
Forwarded from پشتیبان
32
Forwarded from پشتیبان
33
Forwarded from پشتیبان
34
Forwarded from پشتیبان
35
Forwarded from پشتیبان
36
Forwarded from پشتیبان
37
Forwarded from پشتیبان
38
Forwarded from پشتیبان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم نحوه تولید پیت ماس
Forwarded from پشتیبان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نحوه تولید کوکوپیت - قسمت اول
Forwarded from پشتیبان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نحوه تولید کوکوپیت - قسمت دوم
Forwarded from پشتیبان
panjeryegolkhaneie.pdf
784 KB
نحوه ساخت پنجره گلخانه ای