موسسه دانش‌آموختگان تهران
7.31K subscribers
490 photos
39 videos
67 files
489 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
to view and join the conversation
📚 بستهی ۵ آزمونی ویژه علومپایه #پزشکی اسفند ۹۹

این بسته شامل سیب ترش ۵ آزمون زیر با پاسخ تشریحی است:
1میاندورهی کشوری دی ۹۹
2کشوری شهریور ۹۹
3میاندورهی کشوری آذر ۹۸
4ریفرم شهریور ۹۸ قطب آزاد
5ریفرم شهریور ۹۸ قطب تهران


🔗 لينک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانشآموختگان تهران
__
۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۷۰
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
📚 بستهی ۱+۵ آزمونی ویژه علومپایه #پزشکی شهریور ۱۴۰۰

سیب ترش ۵ آزمون با پاسخ تشریحی:

1میاندوره کشوری خرداد ۱۴۰۰
2میاندورهی کشوری دی ۹۹
3کشوری شهریور ۹۹
4میاندورهی کشوری آذر ۹۸
5ریفرم شهریور ۹۸ قطب تهران

🎁به همراه ۲تا هدیه 👇🏻

🔸 سیب ترش شهریور ۹۸ قطب آزاد
🔸 آزمون آنلاین اسفند ۹۹ در سامانه آزمون آنلاین طبیبانه با پاسخ تشریحی

🔗لینک مشاهده و تهیهی بسته

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
📚 بستهی۴+۶ آزمونی ویژه علومپایه #پزشکی اسفند ۱۴۰۰

سیب ترش ۶ آزمون با پاسخ تشریحی:

1️⃣ کشوری شهریور ۱۴۰۰
2️⃣ میاندوره کشوری خرداد۱۴۰۰
3️⃣کشوری اسفند ۹۹
4️⃣ میاندورهی کشوری دی ۹۹
5️⃣کشوری شهریور ۹۹
6️⃣ میاندورهی کشوری آذر۹۸

🎁به همراه ۴ تا هدیه 👇🏻

🔸 آزمون آنلاین آبان ۱۴۰۰ در سامانه آزمون آنلاین طبیبانه با پاسخ تشریحی
🔸۳ جلد سیب ترش علوم پایه قطبی پزشکی


🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan