موسسه دانش‌آموختگان تهران
7.4K subscribers
504 photos
41 videos
67 files
508 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
to view and join the conversation
🔴 بسته سیب سبز ویژه اسفند ۱۴۰۰ در فروش ویژهی روز پزشک

این بسته علاوه بر سری کامل کتب سیب سبز (پوشش تا اسفند ۹۹) ۶تا #هدیه داره 😇

1کتاب سیب ترش آزمون خرداد ۱۴۰۰
2سیب ترش آنلاین آزمون شهریور ۱۴۰۰ پس از برگزاری
3۳۰ هزار تومان برگشت مبلغ خرید برای خریدهای آینده
4۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
5کد کاربری اپلیکیشن طبیبانه
6هدیهی قبولی علومپایه بعد از امتحان اسفند 😁

سهتا از این هدیهها ویژهی فروش روز پزشکه (۱ تا ۳ شهریور). از دستش نده 👌

لینک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
🔴 بستهی ژلوفن ویژه اسفند ۱۴۰۰ در فروش ویژهی روز پزشک

این بسته علاوه بر سری کامل کتب ژلوفن (پوشش تا اسفند ۹۹) ۵تا #هدیه داره 😇

1کتاب پرهآپ آزمون خرداد ۱۴۰۰
2پرهآپ آنلاین آزمون شهریور ۱۴۰۰ پس از برگزاری
3۱۰۰ هزار تومان برگشت مبلغ خرید برای خریدهای آینده
4۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
5کد VIP کاربری اپلیکیشن طبیبانه


سهتا از این هدیهها ویژهی فروش روز پزشکه (۱ تا ۳ شهریور). از دستش نده 👌

لینک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
Forwarded from ارسال هدایا
علوم پزشکی مشهد-20آبان.pdf
82.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی مشهد تا ۲۰ آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی اصفهان-20 آبان.pdf
66.4 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ١۴۰۰ پزشکی اصفهان تا ۲۰ آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی تهران-20آبان.pdf
58.9 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی تهران تا ۲۰آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی اردبیل-20آبان.pdf
65.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی اردبیل تا ۲۰ آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی ایران-20آبان.pdf
53.6 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی ایران تا ۲۰آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
دندانپزشکی رفسنجان-20آبان.pdf
58.2 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ دندانپزشکی رفسنجان تا ۲۰آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی تبریز-20دی.pdf
52.1 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی تبریز تا ۲۰ آبان

امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی کاشان-20آبان.pdf
59.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی کاشان تا ۲۰آبان


امکان ثبتنام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبتنام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبتنام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آیدی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
🔴 سری جدید بستهی ژلوفن در فروش ویژهی روز دانشجو/تا ۱۸ آذر

سری جدید و کامل کتب ژلوفن ۳تا #هدیه داره 😇

1️⃣ ۱۰۰ هزار تومان تخفیف ویژه روز دانشجو
2️⃣ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
3️⃣ کد VIP کاربری اپلیکیشن طبیبانه


🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

در جریان هدیهی ویژه هم که هستی؟ یدونه استتوسکوپ لیتمن اصل به قید قرعه 🩺🥺

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
🔴 بسته سیب سبز ویژه ورودیهای ۹۹ و ۱۴۰۰ در فروش ویژهی روز دانشجو/تا ۱۸ آذر

این بسته علاوه بر سری کامل کتب سیب سبز (پوشش تا اسفند ۹۹ ) ۳ تا #هدیه داره 😇

1️⃣ ۱۰۰هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
2️⃣ کد کاربری اپلیکیشن طبیبانه
3️⃣ هدیهی قبولی علومپایه بعد از امتحان 😁

🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

در جریان هدیهی ویژه هم که هستی؟ یدونه استتوسکوپ لیتمن اصل به قید قرعه 🩺🥺

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan