موسسه دانش‌آموختگان تهران
8.01K subscribers
554 photos
53 videos
69 files
624 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
🔴 بسته سیب سبز ویژه اسفند ۱۴۰۰ در فروش ویژه‌ی روز پزشک

این بسته علاوه بر سری کامل کتب سیب سبز (پوشش تا اسفند ۹۹) ۶تا #هدیه داره 😇

1⃣ کتاب سیب ترش آزمون خرداد ۱۴۰۰
2⃣ سیب ترش آنلاین آزمون شهریور ۱۴۰۰ پس از برگزاری
3⃣ ۳۰ هزار تومان برگشت مبلغ خرید برای خریدهای آینده
4⃣ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
5⃣ کد کاربری اپلیکیشن طبیبانه
6⃣ هدیه‌ی قبولی علوم‌پایه بعد از امتحان اسفند 😁

سه‌تا از این هدیه‌ها ویژه‌ی فروش روز پزشکه (۱ تا ۳ شهریور). از دستش نده 👌

لینک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وب‌سایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
🔴 بسته‌ی ژلوفن ویژه اسفند ۱۴۰۰ در فروش ویژه‌ی روز پزشک

این بسته علاوه بر سری کامل کتب ژلوفن (پوشش تا اسفند ۹۹) ۵تا #هدیه داره 😇

1⃣ کتاب پره‌آپ آزمون خرداد ۱۴۰۰
2⃣ پره‌آپ آنلاین آزمون شهریور ۱۴۰۰ پس از برگزاری
3⃣ ۱۰۰ هزار تومان برگشت مبلغ خرید برای خریدهای آینده
4⃣ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
5⃣ کد VIP کاربری اپلیکیشن طبیبانه


سه‌تا از این هدیه‌ها ویژه‌ی فروش روز پزشکه (۱ تا ۳ شهریور). از دستش نده 👌

لینک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وب‌سایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
Forwarded from ارسال هدایا
علوم پزشکی مشهد-20آبان.pdf
82.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی مشهد تا ۲۰ آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی اصفهان-20 آبان.pdf
66.4 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ١۴۰۰ پزشکی اصفهان تا ۲۰ آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی تهران-20آبان.pdf
58.9 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی تهران تا ۲۰آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی اردبیل-20آبان.pdf
65.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی اردبیل تا ۲۰ آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی ایران-20آبان.pdf
53.6 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی ایران تا ۲۰آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
دندانپزشکی رفسنجان-20آبان.pdf
58.2 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ دندانپزشکی رفسنجان تا ۲۰آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی تبریز-20دی.pdf
52.1 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی تبریز تا ۲۰ آبان

امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
Forwarded from ارسال هدایا
پزشکی کاشان-20آبان.pdf
59.8 KB
لیست اولیه #هدیه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ پزشکی کاشان تا ۲۰آبان


امکان ثبت‌نام جدید هم وجود دارد.
لینک ثبت‌نام:
gift.edutums.ir

در صورتی که قبلا ثبت‌نام کردید ولی اسم شما در لیست نیست؛ به آی‌دی پشتیبانی @edutums_admin پیام دهید.


آدرس کانال 👇
@oloompaye
🔴 سری جدید بسته‌ی ژلوفن در فروش ویژه‌ی روز دانشجو/تا ۱۸ آذر

سری جدید و کامل کتب ژلوفن ۳تا #هدیه داره 😇

1️⃣ ۱۰۰ هزار تومان تخفیف ویژه روز دانشجو
2️⃣ ۱۰۰ هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
3️⃣ کد VIP کاربری اپلیکیشن طبیبانه


🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

در جریان هدیه‌ی ویژه هم که هستی؟ یدونه استتوسکوپ لیتمن اصل به قید قرعه 🩺🥺

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وب‌سایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
🔴 بسته سیب سبز ویژه ورودی‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ در فروش ویژه‌ی روز دانشجو/تا ۱۸ آذر

این بسته علاوه بر سری کامل کتب سیب سبز (پوشش تا اسفند ۹۹ ) ۳ تا #هدیه داره 😇

1️⃣ ۱۰۰هزار تومان اعتبار سامانه آزمون آنلاین
2️⃣ کد کاربری اپلیکیشن طبیبانه
3️⃣ هدیه‌ی قبولی علوم‌پایه بعد از امتحان 😁

🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

در جریان هدیه‌ی ویژه هم که هستی؟ یدونه استتوسکوپ لیتمن اصل به قید قرعه 🩺🥺

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وب‌سایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
🔵 راحت‌ترین روش خرید بسته‌ی کامل سیب سبز از نمایشگاه کتاب!

1️⃣ توی سایت نمایشگاه و با استفاده از بُن، ۵ کتاب رو تهیه کن. مثلا این ۵تا:
🔰 پزشکی:
🔹 بافت‌شناسی
🔹 بهداشت
🔹 انگل‌شناسی
🔹 جنین‌شناسی
🔹 معارف

🔰 دندان‌پزشکی:
🔹 بیوشیمی
🔹 سلامت دهان
🔹 انگل‌شناسی
🔹 ایمونولوژی
🔹 معارف

این ۵تا با تخفیف میشه ۲۵۶ تومن و می‌تونی با بُن کتاب تهیه کنی. مرحله دوم چیه؟

2️⃣ ۵۲۴ تومن مونده تا به یه بسته‌ی ۷۸۰ تومنی برسیم. از طریق لینک پایین توی سایت خود موسسه، باقی‌مونده‌ی بسته رو به مبلغ ۵۲۴ تومن تهیه کن.

3️⃣ نمایشگاهِ بدون #هدیه که نمیشه! صبر کن بهت زنگ بزنیم و یه کتاب سیب سرخ یا سیب ترش رو به انتخاب خودت به عنوان هدیه به بسته‌ت اصافه کنیم و بفرستیم. موفق باشی🤞🏻

🔗 صفحه‌ی سیب سبز در نمایشگاه مجازی کتاب

🔗 لینک خرید باقی‌مانده‌ی بسته‌ی سیب سبز از سایت موسسه

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
___
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
🔴 به لطف اعتماد شما، استقبال از محصولات موسسه در نمایشگاه مجازی کتاب ۴ رقمی شد 🤞

🔹 از شکیبایی شما در فرایند تماس، انتخاب #هدیه و ارسال سپاس‌گزاریم ❤️

#نمایشگاه_ادامه_دارد


صفحه‌ی موسسه (نشر طبیبانه) در نمایشگاه🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
___
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
🎊 همزمان با جشن موفقیت تیم ژلوفن در پره‌انترنی اسفند ۱۴۰۰

از ۱۷ تا ۲۲ اسفند، فروش ویژه‌ی محصولات مقطع پره‌انترنی با #هدیه 👇


💊 ۱۰ درصد تخفیف بیشتر برای بسته‌های آموزشی:
🔹 ژلوفن
🔹 پره‌آپ
🔹 ضروریات

+ هدیه کاربری VIP اپلیکیشن و سامانه آزمون طبیبانه 🤞

💊 ۲۰ درصد تخفیف کتاب‌های تک‌جلدی ژلوفن، پره‌آپ، ضروریات


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
___

☎️ ارتباط مستقیم
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🔴 توی نمایشگاه کتاب حضوری چه خبره؟

🔵 یه کتاب #هدیه به انتخاب خودت + ۱۰ تا ۲۰٪ #تخفیف همه‌ی کتاب‌ها

#منتظرتیم

🔗 لینک ثبت‌نام کتاب هدیهموسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
____
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🔴 تعداد ثبت‌نام کتاب #هدیه نمایشگاه کتاب از ۴ هزار نفر عبور کرد!
۴۰۴۰ کتاب هدیه تا روز سوم نمایشگاه 🤞
همراهی شما افتخار ماست ❤️


#منتظرتیم. دوستاتو خبر کن!

🔗 لینک ثبت‌نام کتاب هدیه


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
____
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
نمایشگاه کتاب مجازی و حضوری دقیقا چه فرقایی دارن؟ عکس رو ببین 👆

🔸 البته این اختصاصی ماست‌ها. جای دیگه دنبال #هدیه نگرد 😇

🔗 لینک نشر طبیبانه در نمایشگاه مجازی کتاب

🔗 لینک ثبت‌نام هدیه

🔗 لینک ثبت‌نام بن کتاب


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
____
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام