موسسه دانش‌آموختگان تهران
9.14K subscribers
860 photos
93 videos
138 files
1.17K links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
🟠 تست تمرینی‌های اپلیکیشن طبیبانه درس‌های زیر تا علوم پایه اسفند ۱۴۰۰ آپدیت شدن 😁✌🏼

🔸آناتومی۱
🔸آناتومی۲
🔸آناتومی۳
🔸سلامت دهان و جامعه
🔸فیزیک پزشکی
🔸پاتولوژی

چه‌جوری به نسخه‌ی آپدیتشون دسترسی پیدا کنیم؟ 👈 تست تمرینی قبلی رو از کتابخونه‌ت پاک کن، اپ رو رفرش کن و مجددا تست تمرینی رو بزن روی دریافت. آپدیتش به #رایگان میاد. لازم نیست خود اپ رو حذف و نصب کنی🤨


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔
تلگرام
🟣 تقلُّبِ ریه دومین درس داخلی پره انترنی منتشر شد 😎

🟪 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره‌انترنی ریه به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های شهریور و آذر ۱۴۰۱ فقط در ۲:۴۸ ساعت🤞

💸 با ۴۰درصد تخفیف روز اول انتشار شده ۶۰ هزار تومن 😐 😐

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣ریه

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس ریه ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ ژنتیک🫣👀 منتشر شد!

🟪 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و از قسمت تقلب پره‌انترنی- دروس شناور دریافتش کن:

نکات مهم و کلیدی درس ژنتیک + حل سوال فقط در ۲ ساعت🤞

💸 قیمتش برای ۱۰۰ نفر اول با تخفیف ویژه فقط ۳۶ هزار تومنه 😐

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب ژنتیک👀🫣

خریدارای بسته‌ی تقلب پره‌انترنی🫣 و علوم‌پایه👀 دندان‌پزشکی نیازی به تهیه درس ژنتیک ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته‌های تقلب👀🫣


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ ارتوپدی🫣 پره انترنی منتشر شد 😎

🟪 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره‌انترنی ارتوپدی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های شهریور و آذر ۱۴۰۱ فقط در ۲:۲۹ ساعت🤞

💸 قیمت برای ۱۰۰ نفر اول با تخفیف ویژه شده ۶۰ هزار تومن 😐

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣ارتوپدی

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس ارتوپدی ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ پوست🫣 پره انترنی منتشر شد 😎

🟪 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های شهریور و آذر ۱۴۰۱ فقط در ۲:۵۰ ساعت🤞

💸 قیمت برای ۱۰۰ نفر اول با تخفیف ویژه شده ۷۰ هزار تومن 😐

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣پوست

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس پوست ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ آمار🫣 پره انترنی منتشر شد 😎

🟪 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های شهریور و آذر ۱۴۰۱ فقط در ۱:۱۸ ساعت🤞

🥳سوپرایز ویژه حل سوالات ۳ دوره دستیاری اخیر در ۲۳ دقیقه

💸 قیمت برای ۱۰۰ نفر اول با تخفیف ویژه شده ۵۶ هزار تومن 😐

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣آمار

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس آمار ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ (روماتولوژی+گوارش)🫣 پره انترنی منتشر شد

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های شهریور و آذر ۱۴۰۱

🔹تقلب🫣روماتولوژی در ۲:۳۴ ساعت

🔹تقلب🫣گوارش در ۲:۳۵ ساعت

💸 هر ۲ درس برای ۱۰۰ نفر اول به شکل یک محصول با تخفیف ۲۵ درصدی عرضه شده

🔗لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣روماتولوژی/گوارش

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس (روماتولوژی/گوارش) ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟣 تقلُّبِ قلب🫀 پره‌انترنی منتشر شد🫣

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوالات تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ فقط در کمتر از ۳ ساعت🤞

💸 ۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول 👌

🔗 لینک تهیه تقلب🫣 قلب

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس قلب ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام | تلگرام
🟣 با انتشار هم‌زمان تقلُّبِ‌های دروس #غدد و #خون تعداد تقلب‌های بالینی منتشر شده به عدد ۱۸ رسید 🫣

کل سناریوها و حل سوالات پره‌انترنی تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ هر درس فقط در ۲ ساعت و نیم🤞


💸 ۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول 👌

🔗 لینک تهیه تقلب🫣 غدد و خون

خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

🔗 لینک تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرامتلگرام
🟣 تقلُّبِ🫣جراحی۱ پره‌انترنی منتشر شد

✔️ کل سناریوهای پره انترنی + حل سوالات تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ در ۳:۴۳ ساعت

🤑 ۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول

🔗 لینک تهیه تقلب🫣 جراحی۱

✔️ خریدارای بسته‌ی تقلب🫣 نیازی به تهیه درس جراحی ۱ ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده

🔗 لینک تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام | تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📹 تقلُّبِ🫣جراحی۲ پره‌انترنی منتشر شد

✔️ کل سناریوهای پره انترنی + حل سوالات تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ در ۳:۳۰ ساعت

🤑۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول

🔗 لینک تهیه تقلب🫣 جراحی۲

✔️ خریدارای بسته‌ی تقلب🫣نیازی به تهیه درس جراحی ۲ ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده

🔗 لینک تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📹 تقلُّبِ🫣اپیدمیولوژی و اخلاق پزشکی پره‌انترنی منتشر شد

✔️ کل سناریوهای پره انترنی + حل سوالات اخلاق تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ در ۱:۲۱ ساعت

✔️ در حال حاضر درس اخلاق آماده شده و اپیدمیولوژی تا ۲ روز دیگر به درس اضافه می‌شود.

🤑۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول

🔗 exam.edutums.it

✔️ خریدارای بسته‌ی تقلب🫣نیازی به تهیه درس اخلاق پزشکی ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📹 تقلُّبِ🫣اطفال ۱ پره‌انترنی منتشر شد

✔️ کل سناریوهای پره انترنی + حل سوالات تا شهریور و آذر ۱۴۰۱ در ۴:۵۴ ساعت

🤑۳۰٪ تخفیف برای ۱۰۰ نفر اول

🔗 لینک تهیه تقلب🫣 اطفال۱

✔️ خریدارای بسته‌ی تقلب🫣نیازی به تهیه درس اطفال ۱ ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده

🔗 لینک تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🖥 وبینار #رایگان آزمون پره‌انترنی میان‌دوره خرداد ۰۲

باحضور: دکتر سارا آریان و نفیسه سمیع

یکشنبه ۱۰ اریبهشت - ساعت ۱۵

برای ثبت‌نام رایگان توی وبینار و پرسیدن سوالایی که داری؛ از این لینک ثبت‌نام کن 👇

🔗لینک ثبت نام و شرکت در وبینار


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
سوال 👈 اگه توی نمایشگاه خریدمون رو با دو بن مختلف انحام بدیم هدیه بهمون تعلق نمی‌گیره؟

❗️ چرا که نه! با هر روشی که با چند بن، بدون بن، حضوری، مجازی، از سایت موسسه یا سایت ارشاد بالای یک میلیون تومن خرید کنی، یه محصول به #رایگان هدیه می‌گیری

فقط حواست باشه اگه با چند بن خرید می‌کنی مشخصات تحویل گیرنده باید یکسان باشه.

📎 لینک ثبت نام بن ارشاد

📎 لینک نشر طبیبانه در نمایشگاه مجازی ارشاد

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📱 اینستاگرام 📱 تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💠 تقلُّبِ عفونی🫣پره انترنی منتشر شد 😎

🟣 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌های آذر و اسفند ۱۴۰۱ فقط در ۴:۴۳ دقیقه🤞

💸 با تخفیف ۴۰ درصدی روز اول انتشار شده ۱۲۰ هزار تومن 😐

📎لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣 عفونی

خریدارای بسته‌ی تقلب سال قبل و بسته‌‌ی تقلب مینور 🫣 نیازی به تهیه درس عفونی ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

📎 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنیموسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📱اینستاگرام 📱 تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💠 تقلُّبِ بیماری‌های چشم🫣پره انترنی منتشر شد 😎

🔄 برو به کتابخانه دیجیتال طبیبانه و تقلبت رو دریافت کن:

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ فقط در ۴:۴۰ دقیقه🤞

💸 با تخفیف ۲۵ درصدی روز اول انتشار شده ۹۰ هزار تومن 😐

📎لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣بیماری‌ های چشم

خریدارای بسته‌ی تقلب سال قبل و بسته‌‌ی تقلب مینور 🫣 نیازی به تهیه درس بیماری‌های چشم ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

📎 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنیموسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📱اینستاگرام 📱 تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💠  تقلُّبِ بیماری‌های اورولوژی 🫣پره انترنی منتشر شد

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ فقط در  ۲:۳۸ دقیقه🤞

💸 با تخفیف ۵۰ درصدی تا آخر امشب شده ۵۰ هزار تومن 😐

📎لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣بیماری‌ های اورولوژی

خریدارای بسته‌ی تقلب و بسته‌‌ی تقلب مینور 🫣 نیازی به تهیه ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌

📎 لینک مشاهده و تهیه بسته تقلب🫣 پره‌انترنی


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📱اینستاگرام 📱 تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💠تقلُّبِ پاتولوژی🫣پره انترنی منتشر شد

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ فقط در  ۵:۱۳ دقیقه🤞

💸 با تخفیف ۳۰ درصدی روز اول انتشار شده ۷۰ هزار تومن😳

📎لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣پاتولوژی

خریدارای بسته‌ی تقلب و بسته‌‌ی تقلب مینور 🫣 نیازی به تهیه ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📱اینستاگرام 📱 تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💠تقلُّبِ ENT🫣پره انترنی منتشر شد⚡️

کل سناریوهای پره انترنی به همراه حل سوال + حل تمام سوالات پره‌انترنی‌ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ فقط در  ۳:۲۰ دقیقه🤞

💸 با تخفیف ۴۰ درصدی روز اول انتشار شده ۹۰ هزار تومن
😳

📎لینک مشاهده و تهیه تقلب🫣ENT

خریدارای بسته‌ی تقلب و بسته‌‌ی تقلب مینور 🫣 نیازی به تهیه ندارن و به شکل #رایگان به بسته‌شون اضافه شده👌


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
📱اینستاگرام | 📱تلگرام
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM