موسسه دانش‌آموختگان تهران
7.31K subscribers
490 photos
39 videos
67 files
489 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
to view and join the conversation
📚 بستهی ۵ آزمونی ویژه علومپایه #دندان‌پزشکی اسفند ۹۹

این بسته شامل سیب ترش ۵ آزمون زیر با پاسخ تشریحی است:
1میاندورهی کشوری دی ۹۹
2کشوری شهریور ۹۹
3اسفند ۹۷ قطب آزاد
4اسفند ۹۷ قطب مشترک
5اسفند ۹۷ قطب همدان


🔗 لینک مشاهده و تهیه


موسسه آموزشی دانشآموختگان تهران
__
۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۷۰
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
📚 بستهی ۱+۵ آزمونی ویژه علومپایه #دندان‌پزشکی شهریور ۱۴۰۰

سیب ترش ۵ آزمونبا پاسخ تشریحی:

1️⃣ میاندورهی کشوری خرداد ۱۴۰۰
2میاندورهی کشوری دی ۹۹
3کشوری شهریور ۹۹
4اسفند ۹۷ قطب آزاد
5اسفند ۹۷ سه قطب مشترک

🎁به همراه ۲تا هدیه 👇🏻

1سیب ترش اسفند ۹۷ قطب همدان
آزمون آنلاین اسفند ۹۹ در سامانه آزمون آنلاین طبیبانه با پاسخ تشریحی

🔗لینک مشاهده و تهیه بسته

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
📚 بستهی ۴+۶ آزمونی ویژه علومپایه #دندان‌پزشکی شهریور ۱۴۰۰

سیب ترش ۶ آزمونبا پاسخ تشریحی:

1️⃣كشورى شهريور ١۴۰۰
2️⃣ میاندورهی کشوری خرداد ۱۴۰۰
3️⃣ کشوری اسفند ۹۹
4️⃣ میان دورهی کشوری دی ۹۹
5️⃣ کشوری شهریور ۹۹
6️⃣اسفند ۹۷ قطب مشهد🎁به همراه ۴ تا هدیه 👇🏻

🔸 آزمون آنلاین آبان ۱۴۰۰ در سامانه آزمون آنلاین طبیبانه با پاسخ تشریحی
🔸۳ جلد سیب ترش علوم پایه قطبی دندانپزشکی

🔗لینک مشاهده و تهیه محصول

موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan