موسسه دانش‌آموختگان تهران
8.45K subscribers
610 photos
65 videos
71 files
723 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۴۰ هزار تومنی ژلوفن، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟
اگه خوندن برات سخته ویس بعدش رو گوش بده

🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۲۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۶تا کتاب رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۴۴۰ تومن!
🔹 گوارش
🔹 روماتولوژی
🔹 قلب
🔹 کودکان ۱
🔹 کودکان ۲
🔹 جراحی ۱

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۵تا از کتابا (بجز جراحی) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۲۰ تومن که با تخفیف ۲۰ درصدی (ویژگی ۱) میشه ۲۵۶ تومن!

2⃣ ۲۵۶ تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۱۵۶ تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا ما بهت زنگ می‌زنیم می‌پرسیم هدیه چی می‌خوای؟ (ویژگی ۴). شمام زرنگ بودی ژلوفن جراحی که گرون‌تر بود رو انتخاب کردی 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۴۰ هزار تومنی ژلوفن، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟

وُیس رو گوش بده. متنش توی پست بالاست👆

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۸۰هزار تومنی سیب سبز، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟
اگه خوندن برات سخته ویس بعدش رو گوش بده

🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۲۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۶تا کتاب #پزشکی یا #دندانپزشکی رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۴۸۰ تومن!
پزشکی👇
🔹 بافت‌شناسی
🔹 انگل‌شناسی
🔹 جنین‌شناسی
🔹 بهداشت
🔹 معارف
🔹 آناتومی۱

دندان‌پزشکی👇
🔹 بیوشیمی
🔹 سلامت دهان
🔹 انگل‌شناسی
🔹 ایمونولوژی
🔹 معارف
🔹 آناتومی ۱


🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۵تا از کتابا (بجز آناتومی۱) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۲۰ تومن که با تخفیف ۲۰ درصدی (ویژگی ۱) میشه ۲۵۶ تومن!

2⃣ ۲۵۶ تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۱۵۶ تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا ما بهت زنگ می‌زنیم می‌پرسیم هدیه چی می‌خوای؟ (ویژگی ۴). شمام زرنگ بودی سیب سبز آناتومی۱ که گرون‌تر بود رو انتخاب کردی 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۸۰ هزار تومنی سیب سبز، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟

وُیس رو گوش بده. متنش توی پست بالاست👆

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۷۰هزار تومنی پره‌آپ، فقط ۱۸۰ تومن پول بدیم؟
اگه خوندن برات سخته ویس بعدش رو گوش بده

🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۲۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۶تا کتاب رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۴۷۰ تومن!
🔹پره‌آپ خرداد ۱۴۰۰
🔹 پره‌آپ اسفند ۹۹
🔹 پره‌آپ دی ۹۹
🔹پره‌آپ شهریور ۱۴۰۰
🔹 پره‌آپ دروس مینور
🔹 پره‌آپ آبان ۱۴۰۰

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۵تا از کتابا (بجز پره‌آپ آبان ۱۴۰۰) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۵۰ تومن که با تخفیف ۲۰ درصدی (ویژگی ۱) میشه ۲۸۰ تومن!

2⃣ ۲۸۰ تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۱۸۰ تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا ما بهت زنگ می‌زنیم می‌پرسیم هدیه چی می‌خوای؟ (ویژگی ۴). شمام زرنگ بودی پره‌آپ آبان ۱۴۰۰ که گرون‌تر بود رو انتخاب کردی 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۷۰ هزار تومنی پره‌آپ، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟

وُیس رو گوش بده. متنش توی پست بالاست👆

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۶۰هزار تومنی سیب سرخ، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟
اگه خوندن برات سخته ویس بعدش رو گوش بده

🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۲۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۵تا کتاب رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۴۶۰ تومن!
🔹 فیزیولوژی
🔹 میکروب‌شناسی
🔹 بافت‌شناسی
🔹 جنین‌شناسی
🔹 بیوشیمی

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۵تا از کتابا (بجز بیوشیمی) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۳۰ تومن که با تخفیف ۲۰ درصدی (ویژگی ۱) میشه ۲۵۶ تومن!

2⃣ ۲۵۶ تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۱۵۶ تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا ما بهت زنگ می‌زنیم می‌پرسیم هدیه چی می‌خوای؟ (ویژگی ۴). شمام زرنگ بودی بیوشیمی که گرون‌تر بود رو انتخاب کردی 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۴۶۰ هزار تومنی سیب سرخ، فقط حدود ۱۵۰ تومن پول بدیم؟

وُیس رو گوش بده. متنش توی پست بالاست👆

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
☎️ ارتباط مستقیم
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۶۰۰ هزار تومنی ژلوفن، فقط حدود ۲۰۰ تومن پول بدیم؟


🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین ۴ویژگی استفاده کنیم:
1️⃣ ۱۰درصد تخفیف
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۶تا کتاب رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۶۰۰ تومن!
🔹 ریه
🔹 روماتولوژی
🔹 قلب
🔹 خون
🔹 غدد
🔹 ضروریات ۲ (اطفال و زنان)

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۵تا از کتابا (بجز ضروریات) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۹۰تومن که با تخفیف ۱۰درصدی (ویژگی ۱) میشه ۳۵۱تومن!

2⃣ ۳۵۱تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن.
۲۰۱تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا هدیه‌تو توی سایت هدیه انتخاب کن. (ویژگی ۴). شمام زرنگی ضروریات که گرون‌تر بود رو انتخاب می‌کنی. 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۶۱۰ هزارتومنی سیب سبز، فقط حدود ۲۰۰ تومن پول بدیم؟


🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۱۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۵تا کتاب #پزشکی یا #دندانپزشکی رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۴۲۰تومن!

🔹فیزیولوژی۱
🔹انگل‌شناسی
🔹ویروس
🔹باکتری
🔹اناتومی۱

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۴تا از کتابا (بجز آناتومی۱) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۴۲۰ تومن که با تخفیف ۱۰درصدی (ویژگی ۱) میشه ۳۵۱تومن!

2⃣ ۳۵۱تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۲۰۰ تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا هدیه‌تو توی سایت هدیه انتخاب کن. (ویژگی ۴). شمام زرنگی ضروریات که گرون‌تر بود رو انتخاب می‌کنی. 😇

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
#تقلب 😋

🔴 چطوری توی نمایشگاه مجازی کتاب برای یه خرید ۵۲۰هزار تومنی پره‌آپ، فقط ۲۰۱ تومن پول بدیم؟


🔵 گفتیم که نمایشگاه ۴تا ویژگی داره. باید ازین چهارتا ویژگی استفاده کنیم:
1⃣ تخفیف ۱۰ درصدی
2⃣ بُن کتاب
3⃣ ارسال رایگان
4⃣ هدیه ویژه

🔸 فرض کنیم این ۵تا کتاب رو لازم داری که با هزینه ارسال میشه ۵۲۰تومن!
🔹پره‌آپ خرداد ۱۴۰۰
🔹 پره‌آپ اسفند ۹۹
🔹پره‌آپ شهریور ۱۴۰۰
🔹 پره‌آپ دروس ماژور
🔹 پره‌آپ آبان ۱۴۰۰

🔸 خب حالا چه کنیم؟

1⃣ ۴تا از کتابا (بجز پره‌آپ دروس ماژور) رو توی سایت نمایشگاه انتخاب کن. میشه ۳۹۰تومن که با تخفیف ۱۰درصدی (ویژگی ۱) میشه ۳۵۱تومن!

2⃣ ۳۵۱تومن رو با بُن (ویژگی ۲) تهیه کن. ۲۰۱تومن از جیب شما میره و مابقی از سهم وزارت ارشاد!

3⃣ برای ارسال هم هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنی. (ویژگی ۳)

4⃣ خرید کردی تموم شد؟ حالا هدیه‌تو از سایت هدیه انتخاب می‌کنی که پره‌آپ دروس ماژوره.😁 به همین راحتی

بزن بریم 🤞

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
لیست_خریداران_تقلب_باکتری_عید_غدیر.pdf
227.1 KB
🟢 لیست خریدارای #تقلب باکتری‌شناسی روز اول جهت قرعه کشی تقلب دوم 😻


لینک کتابخانه دیجیتال طبیبانه:
Exam.edutums.ir

موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
_
🆔
اینستاگرام
🆔 تلگرام
🟢 بسته #تقلب 👀 علوم پایه پزشکی و دندان‌پزشکی منتشر شد!

تخفیف ۵۰ درصدی بسته در روز اول انتشار برای ۲۰۰ نفر اول 😻🤞


🔗 لینک مشاهده و تهیه در کتابخانه دیجیتال:
Exam.edutums.ir

🔗 لینک تهیه از سایت موسسه ویژه اعضای باشگاه سیب سبز

نکته مهم: حتما قبل از هرکاری پست بعدی رو بخون🤞


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🔴 نکات مهم در مورد بسته #تقلب 👀 علوم پایه پزشکی و دندان‌پزشکی

بسته در حال حاضر هنوز کامل نبوده و فقط شامل سه درس بافت‌شناسی، باکتری‌شناسی و ایمونولوژی (اختصاصی دندان‌پزشکی) است. هدف از عرضه‌ی زودهنگام بسته کاهش هزینه‌های مربوط به فعال‌سازی تک‌درس است.

سایر دروس در حال آماده‌سازی بوده و طبق برنامه‌ریزی موسسه، در فرجه‌ی علوم‌پایه تابستان دروس مهم مانند آناتومی و فیزیولوژی ۱- ۲- ۳، بیوشیمی، انگل شناسی، ویروس شناسی به بسته اضافه می‌شوند‌. برای دروس باقی‌مانده مانند ژنتیک، فیزیک و روان نیز تلاش می‌کنیم اما قول نمی‌دهیم. در قیمت تمام شده نیز لحاظ نشده‌اند!

اضافه شدن دروس جدید مشمول هیچ هزینه یا کار خاصی نخواهد بود. به شکل خودبخودی به محصول شما در اسپات‌‌پلیر اضافه می‌شوند‌.

تخفیف ۵۰ درصدی روز اول- ۲۰۰ نفر برای همه‌ی دانشجویان بوده و می‌توانید از کتابخانه دیجبتال تهیه کنید. آدرس:
Exam.edutums.ir

اعضای باشگاه سیب سبز (خریداران بسته سیب سبز ۱۴۰۱) تخفیف ویژه‌تر (۵۰۰ هزار تومانی داشته و می‌توانند از طریق سایت خود موسسه تهیه کنند. آدرس:

http://edutums.ir/Category/تقلب/2137


در صورتی که از روش‌های ذکر شده موفق به خرید نشوید می‌توانید برای خرید کارت به کارت، به پشتیبانی موسسه پیام دهید. آدرس: @edutums

لطفا در صورت انتخاب هر کدام از روش‌های خرید، ابتدا توضیحات محصول را به دقت مطالعه کنید. با آرزوی موفقیت 🤞


موسسه آموزشی دانش‌آموختگان تهران
__
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام