موسسه دانش‌آموختگان تهران
8.13K subscribers
564 photos
53 videos
70 files
650 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
پزشکی بهمن 97 مشهد.pdf
33.3 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #مشهد پزشکی بهمن ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 مشهد.pdf
54.2 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #مشهد پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر97 آزاد تهران.pdf
41.6 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #آزاد_تهران پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی بین الملل بهمن 96 یزد.pdf
28.9 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #یزد پزشکی بهمن ۹۶

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 یزد.pdf
32 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #یزد پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
دندان پزشکی مهر97 یزد.pdf
22.3 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #یزد دندان پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر97 جندی شاپور اهواز.pdf
33.6 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #جندی_شاپور_اهواز پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 زاهدان.pdf
25.2 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #زاهدان پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 ارومیه.pdf
21.2 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #ارومیه پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
دندانپزشکی مهر 97 ارومیه.pdf
25 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #ارومیه دندان‌پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
دندان پزشکی مهر97 کرمانشاه.pdf
22.4 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #کرمانشاه دندان‌پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 بیرجند.pdf
33.5 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #بیرجند پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 اراک.pdf
24 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #اراک پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
پزشکی مهر 97 کرمانشاه.pdf
23.7 KB
🗓 لیست #خرید_کلاسی پک سیب سبز ۹۹

👩‍🔬👨🏻‍🔬دانشگاه #کرمانشاه پزشکی مهر ۹۷

اسامی‌تان را در لیست چک کنید💚

#تخفیف_بیشتر

#در_خانه_بخوانیم
____

دانش آموختگان تهران
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
📝لیست اسامی پیش خرید کلاسی سیب سبز۱۴۰۰👇🏻

🍏
دانشگاه علوم پزشکی#تهران
🍏دانشگاه علوم پزشکی#شهیدبهشتی
🍏دانشگاه علوم پزشکی#مشهد

#تخفیف_بیشتر

👨🏻‍⚕️اسامی‌تان را در لیست چک کنید👩🏻‍⚕️

موسسه
آموزشی دانش‌آموختگان تهران
___________
۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۷۰
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
📝لیست اسامی پیش خرید کلاسی سیب سبز۱۴۰۰👇🏻

🍏
دانشگاه علوم پزشکی#البرز
🍏دانشگاه علوم پزشکی#ایران
🍏دانشگاه علوم پزشکی#سمنان

#تخفیف_بیشتر

👨🏻‍⚕️اسامی‌تان را در لیست چک کنید👩🏻‍⚕️

موسسه
آموزشی دانش‌آموختگان تهران
___________
۰۲۱-۶۶۴۰۶۱۷۰
www.edutums.ir
@Daneshamookhtegan
🔴 توی نمایشگاه کتاب حضوری چه خبره؟

🔵 یه کتاب #هدیه به انتخاب خودت + ۱۰ تا ۲۰٪ #تخفیف همه‌ی کتاب‌ها

#منتظرتیم

🔗 لینک ثبت‌نام کتاب هدیه



موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
____
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام
🔴 سوال 👈 میرم توی سایت بُن. میگه فرصت ثبت‌نام تموم شده. چیکار کنم؟

🔵 جواب 👈 ظرفیت بُن محدوده و ممکنه توی بعضی استان‌ها تموم شده باشه. ولی حتی اگه بن نباشه بازم
#تخفیف
#ارسال_رایگان
#هدیه
برای خریدای بالای ۳۵۰ تومن سرجاشه. پس نگران نباش و خریدتو انجام بده 🤞

🔗 لینک نشر طبیبانه در نمایشگاه مجازی کتاب


موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران
___
🆔 اینستاگرام
🆔 تلگرام