موسسه دانش‌آموختگان تهران
7.5K subscribers
524 photos
45 videos
67 files
539 links
برند تخصصی آموزش پزشکی
🍏سیب سبز
💊 ژلوفن
💽لیسانس به پزشکی
💉 سیستول
📚 دکتر پیرحاجی
💊 اگزامینوفن

تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، بعد از روانمهر، ک سرود، پ۲

۰۲۱- ۶۶۴۰۶۱۷۰
۰۲۱- ۶۶۴۰۸۱۳۵

🌎 www.edutums.ir
پشتیبانی:
@edutums
Download Telegram
to view and join the conversation
📚 بستهی پرهآپ ویژهی آمادگی آزمون پرهانترنی، #آپدیت شد!

در این بسته‌‌ی پرهآپدیت، تمام سوالات زنان و جراحی کشوری دورههای اخیر بر اساس زنان بکمن و جراحی لارنس ۲۰۱۹ پاسخ داده شدهاند 👌

این بسته شامل ۷ کتاب آزمون پرهانترنی کشوری با پاسخ تشریحی است:

🔸 دروس ماژور دورههای اخیر
🔸 دروس مینور دوره های اخیر
🔸 مياندورهی كشورى خرداد ٩٨
🔸 مياندورهی كشورى آذر ٩٨
🔸 پایاندورهی كشورى شهريور ٩٩
🔸 مياندورهی كشورى دى ٩٩
🔸 پایاندورهی كشورى اسفند ٩٩

🔗لينك مشاهده و تهيهی بستهی پرهآپ


موسسه آموزشی دانشآموختگان تهران

__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
📚 بستهی پرهآپ ویژهی آمادگی آزمون پرهانترنی، #آپدیت شد!

در این بسته‌‌ی پرهآپدیت، تمام سوالات زنان و جراحی کشوری دورههای اخیر بر اساس زنان بکمن و جراحی لارنس ۲۰۱۹ پاسخ داده شدهاند 👌

این بسته شامل ٨ کتاب آزمون پرهانترنی کشوری با پاسخ تشریحی است:

🔸 دروس ماژور دورههای اخیر
🔸 دروس مینور دوره های اخیر
🔸 مياندورهی كشورى خرداد ٩٨
🔸 مياندورهی كشورى آذر ٩٨
🔸 پایاندورهی كشورى شهريور ٩٩
🔸 مياندورهی كشورى دى ٩٩
🔸 پایاندورهی كشورى اسفند ٩٩
🔸مياندورهی كشورى خرداد۱۴۰۰


🔗لينك مشاهده و تهيهی بستهی پرهآپ


موسسه آموزشی دانشآموختگان تهران

__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan
📚 بستهی پرهآپ ویژهی آمادگی آزمون پرهانترنی، #آپدیت شد!

این بسته شامل ۱۰ کتاب آزمون پرهانترنی کشوری (بالغ بر ۲۰۰۰ سوال) با پاسخ تشریحی است:

🔹 ۲ کتاب 👇
🔸 دروس ماژور دورههای اخیر
🔸 دروس مینور دوره های اخیر

🔹 + ۸ کتاب آزمونهای کشوری👇
🔸 آبان ۱۴۰۰
🔸 شهریور ۱۴۰۰
🔸 خرداد ۱۴۰۰
🔸 اسفند ٩٩
🔸 دی ٩٩
🔸 شهریور ۹۹
🔸 آذر ۹۸
🔸 خرداد ۹۸

در بسته‌‌ی پرهآپدیت، پاسخ تمام سوالات زنان و جراحی کشوری بر اساس زنان بکمن و جراحی لارنس ۲۰۱۹ است.

#پره‌آپدیت_بخون🤞

🔗لينك مشاهده و تهيهی بستهی پرهآپ


موسسه آموزشی دانشآموختگان تهران

__
☎️تلفن:۶۶۴۰۶۱۷۰- ۰۲۱
🌐 وبسایت: www.edutums.ir
🆔 اینستاگرام: Daneshamookhtegan
🆔 تلگرام: @Daneshamookhtegan