شرکت گیاهان دارویی و صنعتی چَویلان
134 subscribers
225 photos
15 videos
3 files
2 links
شرکت چویلان فعال در زمینه آموزش. مشاوره. کشت. داشت. برداشت و پشتیبانی تولیدو بازاریابی گیاهان دارویی در استان چهارمحال و بختیاری.
تماس با ما: 09179962071 مهرابی
09139669644 صالحی
Download Telegram
بازدید از مزارع گلرنگ پروژه توسعه گیاهان دارویی استان کهگیلویه و بویراحمد با پشتیبانی شرکت چویلان و خانه گیاهان دارویی هفت چشمه
بازدید از مزارع جو دوسر پروژه توسعه گیاهان دارویی استان کهگیلویه و بویراحمد با پشتیبانی شرکت چویلان و خانه گیاهان دارویی هفت چشمه
نوع محصول: کاسنی عرق گیری
مقدار: 600 کیلوگرم
ارسال از انبار شرکت چویلان
نوع محصول: نشا چای ترش
تعداد: 30 هزار
قیمت: 600
کاشت آویشن دنایی
شهر هفشجان شهرستان شهرکرد
با پشتیبانی شرکت چویلان
نوع محصول: جو دوسر با پوشینه
مقدار: 3 تن
قیمت: 25 هزار تومان
ارسال از: انبار چویلان در دهدشت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نام محصول: جو دوسر
مقدار: 20 تن
قیمت: 25 هزار تومان
ارسال از: انبار چویلان در شهرکرد
@chavilan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نام محصول: کاسنی عرقگیری
مقدار: 1.2 تن
قیمت: 25 هزار تومان
ارسال از: شهرکرد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نام محصول: آویشن باغی به حال خود
مقدار: 700 کیلوگرم
قیمت: 60
ارسال از: انبار شرکت چَویلان شهرکرد
نام محصول: سرخارگل کل اندام
مقدار: یک تن
قیمت: 85
ارسال از: انبار شرکت چَویلان. کوهرنگ
@chavilan
نوع محصول: آویشن دنایی(بومی زاگرس)
مقدار: 350 کیلوگرم
قیمت: 250
ارسال از: انبار شرکت چَویلان. کوهرنگ
@chavilan
نام محصول: آرد جو دوسر
مقدار: تناژ
قیمت: 30 هزار تومان
@chavilan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نام محصول: بادرنجبویه برگ خالص
مقدار: 1.5 تن
قیمت: 160 هزار تومان
@chavilan