نوین استون
808 subscribers
800 photos
88 videos
8 files
62 links
09192610581
09124611844

09362451188
02128426317
دفتر
Download Telegram
نام طرح: #الماس
ابعاد: ۴۰×۴۰#نوین استون
#Novin stone


تولید کننده قالب سنگ مصنوعی
09124611844

0919261058

@cementplast2
لینک کانال👆👆👆
نام طرح: #گل رز
ابعاد: ۵۰×۵۰#نوین استون
#Novin stone


تولید کننده قالب سنگ مصنوعی
09124611844

09192610581

@cementplast2
لینک کانال👆👆👆
نام طرح: #گلدان
ابعاد: ۵۰×۹۰#نوین استون
#Novin stone


تولید کننده قالب سنگ مصنوعی
09124611844

09192610581

@cementplast2
لینک کانال👆👆👆
قالب ساده و چرمی
ابعاد: ۵×۶۰×۷
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
02128426317
Www.novinstone.ir

#نوین استون
#نوین_استون
#نوین-استون
#novinstone