نوین استون
793 subscribers
800 photos
92 videos
7 files
65 links
09192610581
09124611844

09362451188

دفتر
Download Telegram
قالب اکسپوز
ابعاد: 60x60x4 cm و 120x60x4 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188

Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح مالون
ابعاد: 40x80x5 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188

Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب چهل پنجره طرح مشبک
ابعاد: ۵۰×۵۰
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188

Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح مالون
ابعاد: 150x55x5.5 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188

Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح چرمی و ساده
ابعاد: 150x50x5 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188

Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح بیضی
سطح ساده و چرمی
ابعاد: 120x60x5 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح سنگ چین
هر ست شامل ۶ تیکه
هر ۲۰ ست =۱ متر مربع
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب کیت کا نامنظم
ابعاد: 60x60x4 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب طرح چوب
ابعاد: 50x120x5 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188


Www.novinstone.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب کیت کا ۳
ابعاد: 50x100x4 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب درپوش دیوار طرح فلاشینگ (دوطرفه)
ابعاد:   45x100x7 cm
قالب وکیوم


🔴نصب این درپوش به این صورت هست که لبه های سنگ به سمت پائین  و  با کمی فاصله از دیوار میباشد

🔴نصب نور مخفی در محل مشخص شده در فیلم قابل انجام هست

🔴اندازه داخل درپوش (محل قرارگیری روی دیوار) ۳۵ سانت میباشد و هر طرف ۵ سانتی متر لبه دارد

Contact us:
09362451188


https://novinstone.ir/

دانلود لیست قیمت👇👇
https://novinstone.ir/wp-content/uploads/2022/11/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%871401.pdf
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب درپوش دیوار طرح فلاشینگ (یک طرفه)
ابعاد:   25x100x7 cm
قالب وکیوم


🔴نصب این درپوش به این صورت هست که لبه های سنگ به سمت پائین  و  با کمی فاصله از دیوار میباشد

🔴نصب نور مخفی در محل مشخص شده در فیلم قابل انجام هست


Contact us:
09362451188


https://novinstone.ir/

دانلود لیست قیمت👇👇
https://novinstone.ir/wp-content/uploads/2022/11/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%871401.pdf
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قالب اکسپوز (دو دکمه)
ابعاد: 45x85x4 cm
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188