نوین استون
820 subscribers
788 photos
70 videos
8 files
48 links
09192610581
09124611844

09362451188
02128426317
دفتر
Download Telegram
https://www.instagram.com/p/CfEaa02D6m-/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


قالب کیت کا (۱۰خط عرضی)
ابعاد: ۳.۵×۵۰×۱۰۰
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
021 2842 6317


Www.novinstone.ir


نوین استون
قالب نرده غزال
ابعاد: ۶۳×۹۸
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
021 2842 6317
https://www.instagram.com/p/CfrDXstDlaX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=قالب نرده پیچک(چپ و راست)
ابعاد: ۶×۳۵×۸۲
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
021 2842 6317
Www.novinstone.ir
Forwarded from şáⱸ¡ƌ
قالب چرمی و ساده
ابعاد: ۵×۶۰×۱۲۰ سانت
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
021 2842 6317
Www.novinstone.ir
قالب پرتو
ابعاد: ۵۰×۵۰
قالب وکیوم

Contact us:
09362451188
021 2842 6317
Www.novinstone.ir
قالب آبشار
ابعاد: ۴۰×۶۰
قالب وکیوم
Contact us:
09362451188
021 2842 6317
Www.novinstone.ir