اقامتگاه بوگردی ترکمن اولکام
71 members
25 photos
4 videos
25 links
اقامتگاه سنتی ترکمن با امکانات تفریحی و فضایی بسیار دلنشین و سنتی
Download Telegram
to view and join the conversation
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید وزیرگردشگری کشور از غرفه ترکمن اولکام

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران
بازدید آقای تجری رئیس میراث فرهنگی استان گلستان از غرفه کلاله
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران
جمعی از مهمانان ترکمن اولکام و آقای خانی فعال گردشگری
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نمایشگاه بین المللی تهران

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
شکوفه های بهاری
@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
🌾🌷🌷🌷 مبعث پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) مبارک باد

@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
《گل یقه》
وسیله ای که غالبا از آلیاژ نقره ساخته میشود و زنان تورکمن آنان را روی یقه خود برای بسته بودن میگذاشتند


@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
دوتاروموسیقی ترکمن


@boomgardi_ulkam
Www.turkmenulkam.ir
اینستاگرام bomgardi_turkmenulkam