شرکت مهاجرتی سرزمین بهتر
417 subscribers
70 photos
9 videos
77 links
🛃 خدمات مهاجرتی و سرمایه گذاری کانادا
⚖️ وکیل رسمی مهاجرت
Telephone & WhatsApp: +1 647-231-5115
📝 👇🏼فرم ارزیابی رایگان
http://betterlandimmigration.com/EvaluationForm.aspx
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟥ویدیو درباره مزایای همکاری با شرکت سرزمین بهتر!

سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
لینک فرم مشاوره و ارزیابی رایگان در وب سایت: 👇🏼

http://betterlandimmigration.com/EvaluationForm.aspx
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
🔻وبینار تخصصی سرمایه گذاری و اقامت دائـم کانادا

👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️🩺مخصوص پـزشکان، دندانپـزشکان و داروسازان

🗓زمان برگزاری : جمعه 1 مـرداد ماه (23July)

ساعت 20 تا 21:30 به وقت ایران

👤با حضور سخنـرانان :
• آقای رحیمـی مدیریت شرکت
• آقای فیل مـونی (Phil Mooney) رئیس سابق کانون مشاورین مهاجرت و متخصص مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
• دکتـر فردوسـی نماینـده رسمـی
• دکتـر جوانبختـی نماینـده رسمـی

🙏🏼منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

💠لینک ورود به وبینار:
🌐webinar.betterlandimmigration.com/ch/dr

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
🔻وبینار تخصصی سرمایه گذاری و اقامت دائـم کانادا

👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️🩺مخصوص پـزشکان، دندانپـزشکان و داروسازان

🗓زمان برگزاری : جمعه 1 مـرداد ماه (23July)

ساعت 20 تا 21:30 به وقت ایران

👤با حضور سخنـرانان :
• آقای رحیمـی مدیریت شرکت
• آقای فیل مـونی (Phil Mooney) رئیس سابق کانون مشاورین مهاجرت و متخصص مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
• دکتـر فردوسـی نماینـده رسمـی
• دکتـر جوانبختـی نماینـده رسمـی

🙏🏼منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

💠لینک ورود به وبینار:
🌐webinar.betterlandimmigration.com/ch/dr

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
🔻وبینار تخصصی سرمایه گذاری و اقامت دائـم کانادا

👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️🩺مخصوص پـزشکان، دندانپـزشکان و داروسازان

🗓زمان برگزاری : جمعه 1 مـرداد ماه (23July)

ساعت 20 تا 21:30 به وقت ایران

👤با حضور سخنـرانان :
• آقای رحیمـی مدیریت شرکت
• آقای فیل مـونی (Phil Mooney) رئیس سابق کانون مشاورین مهاجرت و متخصص مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
• دکتـر فردوسـی نماینـده رسمـی
• دکتـر جوانبختـی نماینـده رسمـی

🙏🏼منتظر دیدار شما عزیزان هستیم

💠لینک ورود به وبینار:
🌐webinar.betterlandimmigration.com/ch/dr

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️ویدیو درباره آزمون دولینگو

سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
♦️ویدیو درباره آزمون آیلتس

سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
لینک فرم مشاوره و ارزیابی رایگان: 👇🏼

http://betterlandimmigration.com/EvaluationForm.aspx
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration
سرزمین بهتر، دانش بروز کیفیت خدمات 🍃

📷 Instagram.com/betterlandimmigrationinc

🌐 betterlandimmigration.com

🆔 @betterlandimmigration