باما HSEE
1.57K subscribers
2.14K photos
292 videos
87 files
1.1K links
🔰نمایشگاه مجازی باماHSE🔰

بانک اطلاعات جامع فعالین حوزه HSE
کمک به بهبود آینده شغلی دانشجویان بیش از ۱۴۰ رشته دانشگاهی


@mtghaneian53
@bamahseadmin
Download Telegram
to view and join the conversation
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار می نماید:
🌸 عنوان وبینار: ایمنی دیگ بخار
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار می نماید:
🌸 عنوان وبینار: هویت بخشی به شغل آتش نشانی
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار می نماید:
🌸 عنوان وبینار: هویت بخشی به شغل آتش نشانی
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
‏عکس از Dr.Ghaneian
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار میکند: راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
برای مشاهده فایل ویدئو و محتوای وبینار « آموزش کار با تجهیزات و روش سنجش آلاینده های محیط کار » که توسط دکتر مهدی علی محمدی در نمایشگاه مجازی باما برگزار شد، لینک زیر را کلیک کنید.👇 http://bamahse.com/link/4TMNXP
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار میکند: راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار میکند: بازرسی فنی لیفتراک
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان دوشنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار میکند: مدیریت عملیات HazMat
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۸
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
‏عکس از Dr.Ghaneian
‏عکس از Dr.Ghaneian
با سلام، جهت مشاهده ویدئو وبینارهای نمایشگاه مجازی باما در کانال آپارات، روی لینک زیر کلیک کنید. 🌸🌸🌸 روی با دنبال کردن کانال آپارات نمایشگاه مجازی باما را حمایت نمایید💐💐💐 https://www.aparat.com/Bamahse
برای مشاهده فایل ویدئو و محتوای وبینار « بازرسی فنی لیفتراک» که توسط مهندس محمدرضا شصتی و مهندس حامد مبارکی سهرابی در نمایشگاه مجازی باما برگزار شد، لینک زیر را کلیک کنید.👇 http://bamahse.com/link/OFJVGQ
برای مشاهده فایل ویدئو و محتوای وبینار « مدیریت عملیات HazMat» که توسط دکتر امیرحسین کشاورز در نمایشگاه مجازی باما برگزار شد، لینک زیر را کلیک کنید.👇 http://bamahse.com/link/IX6XKK
📣نمایشگاه مجازی باما برگزار میکند: مدیریت تغذیه کارگران در صنایع
❇️ حضور برای همه رایگان
هزینه اعطای گواهی حضور به درخواست شرکت کنندگان ۱۰ هزار تومان
زمان دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱-۱۹
📎لینک ثبت نام در وبینار:
http://www.bamahse.com/workshops
✍️برای حضور در وبینار، ضروری است در سایت نمایشگاه مجازی باما عضو شوید. ✍️ پس از عضویت، نام کاربری و رمز عبور را ذخیره نمایید و همیشه از همین نام و رمز برای ورود به وبینار استفاده کنید. ✍️برای حضور در وبینار، به ترتیب گزینه ورود، ثبت نام در وبینار (در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اید)، پنل کاربری، لیست وبینارهای من، ورود به وبینار را انتخاب نمایید و وارد وبینار شوید.
👌🏼توجه داشته باشید که حتما کد ملی را در پنل کاربری، پروفایل درج کنید تا این گزینه ها قابل رؤیت باشند. ✍️ پس از برگزاری وبینار، برای پرداخت و دریافت آنلاین گواهی از سایت، از همین نام کاربری و رمز استفاده کنید.
📞 کسب اطلاعات بیشتر 09171262204
‏عکس از Dr.Ghaneian