🌟🌷نقره و بدلیجات نائیریکا😍💟
411 members
5.3K photos
54 videos
1 file
2 links
فروش فوق العاده بدلیجات🙋‍♀️

🔴سفارش از طریق
@Nairika_badalijat
🔴اینستا بدلیجات ما با 31k فالوور:
https://www.instagram.com/badalijat_nairika/
🔴کانال نقره ما:
@noghreh_nairika
زمان پاسخگویی ۷تا۱۲ شب
Download Telegram
to view and join the conversation
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
رنگ ثابت
#مارك ZJ

قیمت ۸۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نيمست
طرح طلا
سياه قلم ر
نگ ثابت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ست
طرح طلا
جنس استيل
رنگ ثابت
ضد حساسيت

قیمت ۶۹۰۰۰ تومان

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ساعت
#مارک طرح DZH

قیمت ۱۲۹ هزار تومان

ضد آب
آلارم ، کرونمتر،چراغ دار
همراه جعبه ساعت


جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ساعت زنانه
#مارک والار

قیمت ۸۹ هزار تومان

همراه جعبه ساعت

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#ساعت زنانه
#مارک والار

قیمت ۸۹ هزار تومان

همراه جعبه ساعت

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika
#نیم_ست
طرح طلا ونقره
نگین اتمی مخراجی بدون ریزش نگین
شیک ومجلسی
ابکاری طلا
رنگ ۱۰۰درصد ثابت
قیمت ۲۵۹ تومان
ارسال رایگان
تعداد فوق العاده محدود

جهت سفارش👇👇👇
@Nairika_badalijat

آدرس کانال ما👇👇👇
@Badalijat_nairika