آریا کهنکیش ایرانیان
84 members
7 photos
23 links
شرکت مهندسی آریا کهنکیش ایرانیان
برند ⚜️A.K.K⚜️

طراح و مجری تخصصی رستوران های لوکس ، ایتالیایی ، فرنگی ، لبنانی ، مراکشی ، عربی ، سنتی ، ایرانی ، ملل و هتل در داخل و خارج از کشور
Download Telegram
to view and join the conversation
کار شبانه روز تیم شرکت آریا کهنکیش A.K.K تا تحویل پروژه ....... ⚜️هوشمندانه انتخاب کنید و سختگیر باشید⚜️
با ما در اینستاگرام همراه باشید ...👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻