كلينيك تحول آقاى انرژى
30 subscribers
48 photos
8 videos
3 links
جهت ارتباط با آقای انرژی ایران (امیرمحمّدرضایی)با
🆔 @amirmohammadrezaei
Download Telegram
to view and join the conversation
خداي بزرگم

ممنون بايت همه چي
از اينکه امروز ريه هام سالم بودن و بدون درد نفس کشيدم ممنونم
متشکرم بايت تک تک رگ هاي بدنم که خون در اونها جريان داره
متشکرم يخاطر قلب و چشم هاي سالمم
خيلي دمت گرم که هوامو داشتي
ممنونم که پا يه پام داري مياي

عزيز جونم
بخاطر زود قضاوت کردنم در مورد اتفاق هاي زندگيم منو ببخش

عاشقتم جون دلم
@AghayeEnergy
خداي عزيز و مهربونم

من از تو و از صميم قلبم متشکرم و بابت اين همه محبت که به من داري ممنونم
از تو متشکرم که دوستم داري و اين رو با تمام وجودم حس ميکنم
ازت سپاسگزارم که اجازه دادي بهم تا هر روز بيشتر با تو اشنا بشم
از تو متشکرم که دوست با معرفتي هستي
خيلي دمت گرم واقعا
دوستم
از تو بابت هر ثانيه ي امروز که با ارامش و بدون دغدغه زندگي کردم، نفس کشيدم ممنونم
خيلي خيلي دوستت دارم

@AghayeEnergy
سلام خداي من

متشکرم که حواست و نگاهت به من هست
ممنون که زندگي رو بهم امروز هم بخشيدي
خداي بي نهايت مهربونم
ازت متشکرم که امروز با اتفاق بدي برام شروع نشد
از اينکه ارامشم رو دارم ممنونم
از تو ممنونم که عزيزانم رو امروز هم در کنارم ميبينم
عزيزم
از تو متشکرم که شکرگزار داشته هاو نداشته هام هستم
از تو بخاطر قدر دان بودنم ممنونم

@AghayeEnergy
☑️ تکرار کن

برای رویاهايم مي جنگم، هیچوقت شکست رو نمي پذيرم .
من قدرتمند تر از اونی هستم که فکر ميکنم .
@AghayeEnergy
عزيز جانم
ممنون که امروز رو بايادت با خوبي پشت سر گذاشتم
ممنونم بخاطر تجربه هايي که کسب کردم
خداي من
بابت هر قدمي که برداشتم متشکرم خيلي ها ارزوي يک بار راه رفتن رو دارن
ممنونم که تونستم کار هام رو انجام بدم ممنون که حالم خوب بود در تمام امروز
از اينکه دوستاني دارم که شکرگزار تو اند ممنونم
خداي بزرگم
عاشقانه و با تمام وجودم مي پرستمت
کمکم کن تا به هدف هايي که دارم برسم

از تو براي همه دلي شاد ميخوام

@AghayeEnergy
سلام خداي من

ممنونم که اجازه امروز زيستن رو بهم دادي خيلي ها ارزوي ديدن امروز رو داشتن و حتي براي اون برنامه ريزي کرده بودن

خداي من ازت ممنونم که روز هاي خوب زندگيم رو ميبينم، ميشنوم
از تو متشکرم بخاطر نداشته هايم و بابت حکمت هات ممنونم
بخاطر بخششت از تو ممنونم از اينکه راه برگشتي برام قرار ميدي ممنونم

خداي قدرتمندم بخاطر هر انچکه الان و امروز دارم ممنونم
@AghayeEnergy
☑️تکرار کن

«امروز هر رویداد پیش آمده در زندگیم را بهانه ای برای یک آغاز قرار میدهم و از آن پلی به سوی موفقیت و شادکامی میسازم. این یک پیمان زیبا در زندگی من است.»
@AghayeEnergy
سلام مهربون يار خوبم
از تو ممنونم که من رو لايق دونستي تا از فرصت ها براي بهتر زندگي کردن استفاده کنم
متشکرم که حال دلم خوبه
ممنونم که تلاش ميکنم تا خوشبختي رو زندگي کنم
ازت ميخوام که هيچ وقته هيچ وقت رهام نکني
من عجب به اغوش تو عادت کردم
خداي من
ممنون که همه بدنم سالمه
متشکرم که ميتونم هر غذايي بخورم خيلي ها توانايي هضم خيلي از مواد غذايي رو ندارند
خداي بزرگم
شکرت
خداي من، تمام وجود من
@AghayeEnergy
☑️تکرار کن

«من یک جلوه الهی و با شکوه از زندگی هستم. عشق و محبت مرا احاطه کرده و خوشبختی را به من هدیه می کند.»
[خداوندا سپاس گزارم]
@AghayeEnergy
خداي قشنگم سلام

ممنونم که يک صبح قشنگ پاييزيه ديگه اي رو بهم هديه دادي
ممنونم که با تو براي من همه چي بهترينه

ممنون که صدام رو ميشنويي
ممنون که به حرف هام گوش ميدي
ممنون که نگاهم ميکني
ممنونم که بهم توجه ميکنيد
و ممنونم که دوستم داري

خداي من
از تو بخاطر افکار مثبتم و بخاطر قدرتمند بودنم از تو متشکرم
از تو ميخوام تا حال دل همه خوب باشه
همه شاد باشن
ازت ممنونم بابت همه فرصت هايي که امروز در اختيارم قرار ميدي
دوستت دارم خيلي

@AghayeEnergy
عزيز دوست داشتني من

از تو بخاطر تمامي ساعت هايي که امروز در کنارت بودم و نفس کشيدم ممنونم
ازت ممنونم که براي انجام کارهام نياز به ىمک ديگران نداشتم
از تو ممنونم که توانايي ديدن نعمت هايي که بهم دادي رو امروز هم داشتم و دارم
از اينکه نعمت هات رو ازم نگرفتي و بي دريغ در اختيارم قرار دادي ممنونم
خداي من
بخاطر روحيه ي عالي ام ممنونم
بخاطر همه چي ازت متشکرم

@AghayeEnergy
يگانه خالق جهان
از تو ممنونم که زندگي رو زندگي کردم
از اينکه لحظه لحظه ي امروز رو نفس کشيدم ممنونم
بخاطر ايمانم بهت متشکرم
خداي من
چقدر دوستت دارم
متشکرم که نياز هام و دغدغه هام رو برطرف ميکني
دمت گرم رفيق قشنگم بخاطر افرينش قشنگي که داري
ممنون که امروزم رو هم با شکرگزاري تو به پايان ميرسونم
@AghayeEnergy
سلام عزيز دوست داشتني و خوبم

ممنون که اجازه زندگي کردن رو بهم دادي
متشکرم که حال دلم خوبه
ممنونم که همه جابا تو پر از انرژي هاي مثبته
ممنون که امروز اينقدر خوبه
سپاس گزار تو ام که با تندرستي روزم رو اغاز ميکنم اين يعني من خوشبخت ام

ممنون که امروز با تمام وجودم شکرگزار تو ام
از اينکه يقين دارم بهترين اتفاق ها براي من رخ خواهند داد ازت متشکرم

و باور دارم به حکمتت و مهرباني بي حدت
@AghayeEnergy
رفيق بهتراز جانم

ممنون که هوامو داشتي
متشکرم بخاطر اتفاق هايي که اوفتاد چون قطعا به نفع منه

خداي بزرگم ممنون که زندگي يکنواخت ندارم
بخاطر شور و هيجانم از تو ممنونم
بخاطر تلاش کردن و رسيدن به اهدافم ازت ممنونم

خالق دلسوزم
ممنونم که هميشه کاري کردي تا بهترين باشم

دمت گرم
@AghayeEnergy
خداي بزرگ من
سلام

از تو ممنونم تکه بودنم رو تکرار کردي
از اينکه امروز رو بهم دادي قطعا هدفي داشتي، متشکرم و تلاشم رو ميکنم تا اوني باشم که ميخواي
خداي قشنگم
صميمانه بخاطر بودن عزيزانم ازت ممنونم
ممنونم که هميشه در کنارم هستن و دلتنگ نگاهشون نميشم
ممنونم که قدر لحظه لحظه با هم بودنمون رو ميدونم
خداي عزيزم
ممنونم که سلامتي رو دارم
از اين نعمت بي نهايت مهمت ممنونم
از تو بخاطر روحيه اي که دارم سپاس گزارم

دوستت دارم رفيق خوب خودم
@AghayeEnergy