كلينيك تحول آقاى انرژى
30 subscribers
48 photos
8 videos
3 links
جهت ارتباط با آقای انرژی ایران (امیرمحمّدرضایی)با
🆔 @amirmohammadrezaei
Download Telegram
to view and join the conversation
سلام تمام من

از اينکه امروز اجازه زندگي کردن دارم ممنونم
از تو متشکرم بابت زندگي هر روزم
از تو بخاطر بندگان خوبت متشکرم
از تو بخاطر وجودت ممنونم
ازت ممنونم خداي من بخاطر هر چيزي که امروز رخ خواهد داد

ازت سپاسگزارم بخاطر نداشته هايم که قطعا به سود من است
ازت براي ياري کردنم ممنونم و از صميم قلبم ميگم که دوستت دارم

@AghayeEnergy
مهربون يار هميشگي ام
از تو بخاطر تک تک ثانيه هايي که اجازه نفس کشيدن داشتم ممنونم
از تو بخاطر دارايي هاي امروزم ممنونم
از اينکه حواست بهم هست متشکرم
از تو بخاطر زندگي زيبام ممنونم
از اينکه روز هام با تو رو عاشقونه دوست دارم ممنونم
سپاس دوست خوبم بخاطر اينکه تو دوستي کم نذاشتي
دمت گرم که اينقدر رفيق باحالي هستي

دوستت دارم
@AghayeEnergy
رفيقم سلام

از اينکه چشمام باز شدن و ديدم هديه قشنگت رو ممنونم
از اينکه صداي زندگي رو ميشنوم ممنونم

سپاسگزارم بخاطر توانايي حرکت کردنم
از تو بابت انرژي هاي مثبت اين جهان متشکرم
بخاطر ارامشم در اغوشت ممنونم
از اينکه تنها نيستم متشکرم

بابت کفش هايم، لباس هايم از تو ممنونم
بخاطر پولي که در جيب دارم از تو ممنونم
بخاطر شکرگزاري هر روزم از تو ممنونم

دوستت دارم
@AghayeEnergy
مهربونم

از تو بخاطر هر روزي که در کنارم هستي ممنونم
ازت متشکرم بابت هر ثانيه که با يادت سپري ميکنم
از تو بخاطر نگاه خاصت بهم ممنونم
ازت سپاسگزارم که با تو بي نياز از هر چيزي ام
خداي قشنگم
حال دلم رو به خودت سپردم
خداي من
ازت ميخوام تا کمکم کني تا بهترين خودم باشم
دمت گرم
@AghayeEnergy
عزيز من
ممنونم واقعا بخاطر همه چي که هر روز در اختيارم قرار ميدي
بخاطر ياري هر روزت ازت ممنونم
از اينکه با تو عاشق زندگيمم ممنونم
از تو سپاسگزارم که دارمت
از اينکه دستمو محکم گرفتي و رها نميکني ممنونم
خداي من
ازت ميخوام که اندازه تلاش هام نتيجه ببينم
ازت ميخوام که تو انجام کارهام باهام باشي
تو هميشه و هميشه هستي ولي ببخش که بعضي وقت ها فراموشت ميکنم
دوستت دارم
@AghayeEnergy
سلام رفيق خوبم

ممنونم که با هم بيدار شدم تا با کمک تو روزم رو بسازم
ممنونم بخاطر علم و دانشي که دارم
ازت ممنونم بابت ضربان هاي قلبم ک زندگي رو بهم ميدن
از تو بخاطر قلب سالمم ممنونم
خوب من
از تو بخاطر اينکه در امروز هم عزيزانم در کنارم هستند ممنونم

ممنون که بهم توجه ميکني
ممنون که دوستم داري
ممنون که رفيق خوبي هستي
دمت گرم
@AghayeEnergy
خداي با بخششم

ازت بخاطر بخشيدن اين هديه زيبا بهم ممنونم
از تو بخاطر زندگي کردن درتمام امروز ممنونم
از تو بخاطر اينکه برايم امروز پايان داشت ممنونم

ازت متشکرم دوست قشنگم بخاطر اغوش پر مهرت
از تو ممنونم که هر زمان صدات کردم گفتي جونم بگو ،خيالت راحت من هستم
بخاطر بودنت ممنونم
بخاطر ارامشم در کنارت ممنونم
با تو من خوشبخت ترينم

دوستت دارم عميقاً
@AghayeEnergy
☑️ تکرار کن

"امروز از هر سو عشق می بارد؛ خدایم عاشقانه مرا دوست دارد و لطیف ترین عاشقانه هایش را برایم می آفریند من شادمان و خرسندم، خداوندا سپاسگزارم"

@AghayeEnergy
سلام عشق من
ممنون که چشم هام امروز هم به دنيا باز شد
متشکرم بخاطر سرشار از حس بودنت که دارم
ازت ممنونم بابت هر نفسي که ميکشم
از تو بخاطر لحظات اوليه صبحم ممنونم
از تو بخاطر شکرگزاري اول صبح ممنونم
از تو بخاطر نعماتي که دادي بهم ممنونم
از تو بخاطر خانواده ام که در کنارشون و در ارامش کامل زندگي ميکنم ممنونم
و بازهم بخاطر باهم بودنمون از تو ممنونم
@AghayeEnergy
خداوندا

از تو ممنونم بابت همه ارامش امروزم
از اينکه در بيمارستان و مطب نيستم و سلامتي کامل دارم ممنونم
از تو ممنونم که بيماري هاي نادر و عجيب ندارم

از تو ممنونم بخاطر حال خانواده ام
ازت ميخوام کمک کني تا روياهام رو عملي کنم
مثل هميشه پيشم باش تا دلم قرص باشه به بودنت
تا شجاعت دنبال کردن روياهام رو داشته باشه

@AghayeEnergy
خداي بزرگ و بخشنده ام سلااام

ممنونم که زندگي من ادامه دار شد و امروز رو شروع کردم
ممنون که يه روز خوبي با کلي اتفاق خوب بهم هديه کردي

خداي من
از تو ممنونم بخاطر خوب بودنم
بخاطر شاد بودنم از تو ممنونم
بخاطر طرز نگاه متفاوتم از تو ممنونم
بخاطر ارامشي که در نگاهت هست از تو ممنونم
از تو بخاطر اغوش گرمت ممنونم

از تو بخاطر همه چي ممنونم

دوستت دارم خيلي
@AghayeEnergy
☑️ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻦ :

‏«آغوشم را برای خیر و نیکی گشوده ام
همسو با کائنات حرکت میکنم کامیابی حق من است زیرا من انسانی قدرتمند هستم.
خداوندا سپاسگزارم »
@AghayeEnergy
☑️تکرار کن

" من در جریان زندگی آرام هستم و اجازه می‌دهم زندگی هر آنچه را که نیاز دارم به راحتی برایم فراهم می‌کند.
خداوندا سپاسگزام"
@AghayeEnergy
سلام مهربون من
چقدر خوشحالم که امروز رو در کنارت شروع کردم
بخاطر اغاز دوباره زندگيم ازت ممنونم
بابت لطفت متشکرم
بخاطر مهربوني وصف نشدني ات از تو ممنونم
بخاطر داشتنت از تو ممنونم
خداي بزرگ من
داشتن پاهاي سالمم از تو ممنونم
بخاطر تک تک قدم هايي که بر ميدارم از تو متشکرم
از اينکه ميتونم از پله بالا يا پايين برم ممنونم
بخاطر تمام نعمت هايي که بهم دادي ميگم
خدايا شکرت
@AghayeEnergy
سلام دوست خوبم
ممنونم ازت که روز ديگه اي رو اغاز کردم
ممنونم که يکي از بهترين روز هاي زندگيم رو بهم هديه دادي
متشکرم که بدون درد بيماري از خواب بيدار شدم
ممنونم که دغدغه پيدا شدن داروهاي کمياب رو ندارم
متشکرم که تمام ژن هاي بدنم سالم هستند
ازت متشکرم که باهام دوستي
به دوستي با تو افتخار ميکنم
خداي من
براي امروز هزاران بار شکر
@AghayeEnergy
خداي من

بخاطر تمام ساعت هاي امروز که راحت زندگي کردم ممنونم
بابت هر نفس بدون دردي که کشيدم ممنونم
بخاطر تک تک ضربان هاي قلب سالمم ممنونم
بخاطر دونه دونه قدم هايي که بدون مشکل برداشتم ممنونم

ازت ميخوام تا بيشتر بتونم حال بقيه رو خوب کنم
کمکم کن تا به افراد بيشتري کمک کنم
خداي قادر من

دوستت دارم
@AghayeEnergy
☑️تکرار کن

من دست به هر حرکتی بزنم میتوانم موفق شوم

{خداوندا سپاسگزارم}
@AghayeEnergy
عزيز من سلام

از تو متشکرم که حالم خوبه وقتي ميبينم عزيزانم در کنارم امروز رو اغاز کردن
ازت ممنونم بخاطر اسايشم

از تو متشکرم که به حرف هام گوش ميدي
از اينکه باهام حرف ميزني ممنونم

دمت گرم که اينقدر خوبي
خداي من ممنونم که تلاش ميکنم تا بهتر از اوني باشم که ديروز بودم
خداي قشنگم ازت بخاطر تک تک اعضاي سالم بدنم ازت ممنونم

خيلي عاشقتم
@AghayeEnergy
خداي عزيز تر از جانم
متشکرم بابت امروزم
ممنونم که تو رو در تمام امروز در کنار خودم داشتم
متشکرم که دستم رو محکم گرفته بودي
ازت متشکرم بخاطر زندگيي که دارم
ممنون که اخساس دلتنگي و ناراحتي ندارم
از اينکه با وجود تو همه چي در بهترين خالت ممکنه ممنونم
خداي تواناي من
از تو ميخوام تا کمکم کني اونجوري که ميخواي باشم
و عزيز جونم
دوستت دارم
@AghayeEnergy
سلام قشنگ ترينم
ازت متشکرم بخاطر تکرار زندگي ام
از تو صميمانه متشکرم که اين روز رو بهم دادي
خداي من خداي خوبم دمت گرم که هوام رو داري
متشکرم که نگاهت به زندگيم رو از من نميگيري
از تو متشکرم بابت داشتن دست هاي سالمم
از تو ممنونم که ميتونم وسيله اي رو بلند کنم
از اينکه ميتونم بنويسم متشکرم
بخاطر حال خوبي که الان دارم ممنونم
دوستت دارم عميقاً
@AghayeEnergy