Карагандинский университет Казпотребсоюза
555 subscribers
421 photos
52 videos
77 links
🎓 Официальный телеграм канал Карагандинского университета Казпотребсоюза
#кэу #копер
Download Telegram
Қорытынды - қазан 2023
03 қазан – университет студенттерінің кәсіпкер, «Bellady» дүкендер желісінің тең иесі Айзат Алкеновпен кездесуі. Кәсіпкер студенттермен өз бизнесін құру тарихымен, бастапқы капиталды қалыптастыру тәжірибесімен, іске асырылған бизнес-жобалардың ерекшеліктерімен бөлісті. Студенттер белсенділік танытып, кәсіпкерге өздерін қызықтырған сұрақтарын қойды.
10 қазан – ППжәнеӘЖ кафедрасы ұжымының "Әлеуметтік жұмыс" білім беру бағдарламасының студенттерімен, Қарағанды банк колледжінің оқытушыларымен және қызметкерлерімен «Әлеуметтік-психологиялық қызметтің даму тенденциялары» тақырыбында кездесуі.
12 қазан – «Зерде» студенттік ғылыми қоғамының отырысы. Отырыста студенттік ғылыми қоғамның жұмысын жақсарту мәселелері қаралып, оқу жылына мақсаттар қойылды. Негізгі мақсатты -бірінші курс студенттері арасында ғылымды белсенді түрде насихаттау және оларды мақалалар, ғылыми жұмыстар мен жобалар жазуға тарту.
16 қазан – «Ғылыми зерттеулерге шығындарды жоспарлау» тақырыбында «Жас ғалым» конкурсына қатысуға үміткерлер арасында ғылыми семинар. Жобаның мақсаты-жас зерттеушілердің үлесін арттыру, ғылыми ұйымдардағы дарынды жастардың санын арттыру, жоғары білікті және бәсекеге қабілетті зерттеушілерді қалыптастыру. Ғылыми семинар жұмысына университет оқытушылары, докторанттары мен магистранттары қатысты.
16 қазан – мемлекеттіліктің конституциялық негіздерін түсіндіру, Қазақстан Республикасында зайырлылықты насихаттау және түсіндіру, дәстүрлі діндер мысалында жастардың рухани адамгершілігін қалыптастыру және халық арасында сананың толеранттылығын қалыптастыру мақсатында Рухани келісім күніне арналған дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстел жұмысына Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Н.Н. Нұров, Қарағанды және Шахтинск епархиясының баспа бөлімінің басшысы А.Угольков, «ӘСП және ҚХА», «Қаржы» кафедраларының оқытушылары және Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті студенттері қатысты.
27 қыркүйектен 19 қазанға дейін – Пенджаб университетінің (Пәкістан) қауымдастырылған профессоры және QSR International (Australia) халықаралық сертификатталған жаттықтырушысы доктор Раб Науаз Лодхидің университет магистранттарына, докторанттарына және ПОҚ-на арналған «Research Methodology and Data Analysis» тақырыбындағы қонақ дәрістері мен тренингтері өтті.
18-26 қазан – AP 19676691 гранттық жобасын іске асыру шеңберінде зерттеушілік топ мүшелерінің С. Б. Глазунова мен Г.С.Тапенованың (доктор PhD) Алматы қаласына іссапары. Жобаны іске асыру жоспарына сәйкес университеттердің ғылыми қызметкерлерімен кездесулер өтті: Нархоз университеті, Тұран университеті, Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және және басқалар. Сарапшыларға сауалнама және сұхбат жүргізілді.
30 қазан – студенттік пікірталас: «Бейресми білім: табысқа жетудің кілті ме, әлде уақытты жоғалту ма?». Пікірсайысқа студенттердің мақұлдау және теріске шығару топтары қатысты. Бейресми білім берудің даму тенденцияларын жүзеге асырудың күшті және әлсіз жақтары талқыланды. Пікірсайысқа қатысушылар білім беру саласындағы өзекті трендтер саласында жақсы шешендік қабілеттері мен білімдерін көрсетті. Үздік студенттер дипломдармен және алғыс хаттармен марапатталды.
Итоги октября 03 октября – встреча студентов университета с предпринимателем, совладельцем сети магазинов «Bellady» Айзатом Алкеновым. Предприниматель поделился с аудиторией студентов историей создания своего бизнеса. 10 октября – встреча коллектива кафедры ППиСР со студентами образовательной программы «Социальная работа», преподавателями и сотрудниками Карагандинского банковского колледжа на тему «Тенденции развития социально-психологической службы». 12 октября – заседание студенческого научного общества «Зерде». На заседании рассмотрены вопросы по улучшению работы студенческого научного общества и поставлены цели на учебный год. Главная из них - активное продвижение науки среди студентов первого курса и их привлечение к написанию статей, научных работ и проектов. 16 октября – научный семинар на тему «Планирование затрат на научные исследования» для претендентов на участие в конкурсе «Жас ғалым». Цель проекта - повышение доли молодых исследователей, увеличение количества талантливой молодежи в научных организациях, формирование высококвалифицированных и конкурентных исследователей. В работе научного семинара приняли участие преподаватели, докторанты и магистранты университета. 16 октября – круглый стол, посвященный Дню духовного согласия, с целью разъяснения конституционных основ государственности, пропаганды и разъяснения светскости в Республике Казахстан, формирования духовной нравственности молодежи на примере традиционных религий и формирования толерантности сознания среди населения. В работе круглого стола приняли участие: член Ассамблеи народа Казахстана Нуров Н.Н., руководитель издательского отдела Карагандинской и Шахтинской Епархии Угольков А., преподаватели кафедр «СПД и АНК», «Финансы» и студенты КарУ Казпотребсоюза. с 27 сентября по 19 октября – гостевые лекции и тренинги ассоциированного профессора Университета Пенджаба (Пакистан) и международного сертифицированного тренера QSR International (Australia) доктора Раб Науаз Лодхи на тему «Research Methodology and Data Analysis» для магистрантов, докторантов и ППС университета. 18-26 октября – командировка в рамках реализации грантового проекта AP 19676691 в город Алматы членов исследовательской группы Глазуновой С.Б. и Тапеновой Г.С. (доктор PhD ). В соответствии с планом реализации проекта состоялись встречи с научными сотрудниками университетов: Нархоз, Туран, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, КазНПУ им. Абая, КазНУ им. Аль-Фараби и др. Проведено анкетирование и интервьюирование экспертов. 30 октября – студенческие дебаты на тему: «Неформальное образование: ключ к успеху или потеря времени?». В дебатах приняли участие студенческие команды утверждения и отрицания. Обсуждены сильные и слабые стороны реализации тенденций развития неформального образования. Участники дебатов продемонстрировали хорошие ораторские способности и знания в области актуальных трендов в сфере образования. Отличившиеся студенты награждены дипломами и благодарственными грамотами.
Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті студенттерді, түлектерді және жұмыс берушілерді "Мансап фестиваліне - 2023" қатысуға шақырады Карагандинский университет Казпотребсоюза приглашает студентов, выпускников и работодателей принять участие в «Фестивале карьеры – 2023»
Студенттердің назарына!

Мансап және кәсіби даму орталығы "Үздік бизнес-идея" байқауын өткізетінін хабарлайды.

Байқау шарттары қарапайым және барлығына қол жетімді:

"Менің бизнес-идеям" тақырыбында эссе жазып, оны trud_keu@mail.ru поштасына жіберіңіз;
Эссе мәтіндері конкурсқа электронды түрде ұсынылады (көлемі А4 форматындағы 4 параққа дейін, MicrosoftOfficeWord бағдарламасында орындалады; қаріп: TimesNewRoman; 14-ші өлшем, бір интервал)
Эссе ресімдеу кезінде басты бетте тақырыпты, қатысушының аты-жөнін, тобын және факультетін көрсету қажет;
Эссе жазу тілдері: қазақ, орыс, ағылшын
Эссе 20.11.2023 дейін қабылданады.
Вниманию студентов!

Центр карьеры и профессионального развития объявляет о проведении конкурса "Лучшая бизнес-идея".

Условия конкурса просты и доступны каждому:

Напишите эссе на тему "Моя бизнес-идея" и отправьте его на почту trud_keu@mail.ru
Тексты эссе представляются на конкурс в электронном виде (объёмом до 4-х листовформата А4, выполняются в программе MicrosoftOfficeWord; шрифт: TimesNewRoman; 14-й размер, одинарный интервал)
При оформлении эссе на титульном листе необходимо указать: тему, фамилию и имя участника, группу и факультет;
Языки написания эссе: казахский, русский, английский
Эссе принимается до 20.11.2023 включительно.
Центр международных программ, проектов и академической мобильности организует Информационный день, посвященный возможностям участия в программах внутренней и внешней академической мобильности. Мероприятие состоится в 2 потока, заинтересованные обучающиеся 2-3 курсов бакалавриата университета приглашаются 23 ноября, 1 курс бакалавриата и магистратуры – 24 ноября.
Время и аудитория: 11:50, 287 кабинет.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Алақай!Ашылу!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
“Бірлік” студенттік шығармашылық орталығы!
————————————-
Студенттік шығармашылық орталық еркін, физикалық сау, рухани бай, адамгершілік тұлғаны қалыптастыру факторы ретінде.
Шығармашылық кеңістік-бұл жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың тамаша баламасы.
Қазір жастар саясатында “үшінші орын” тұжырымдамасына — шын мәнінде шығармашылыққа арналған кеңістікке көбірек назар аударылуда. Бұл тұжырымдамаға сәйкес, адам өміріндегі бірінші орын — үй,екіншісі-жұмыс, оқу. Үшінші орын үйден немесе жұмыстан тыс адамдардың еркін және шығармашылық қарым-қатынасына арналған. Сондықтан, осы шығармашылық орталықта тағы бір данышпан студенттік идея дүниеге келетініне сенімдіміз.
“Бірлік” студенттік шығармашылық орталығы сізді күтеді!
Келіңіз және достарыңызды әкеліңіз!
💫💫💫💫💫💫💫💫💫
Құрметті достар!!
Естеріңізге сала кетейік, «Стратегиялық менеджмент және көшбасшылық» MBA бағдарламасына өтініштер қабылдау жалғасуда. Үміткерлермен әңгімелесу 26 желтоқсанда сағат 15.00-де өтеді.
Қосымша сұрақтар бойынша хабарласыңыз:
Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің қабылдау комиссиясы
100009, Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9
(1 қабат, 106 кабинет)
Тел: +7 7212 44-15-72
Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы-Сатымбекова Саида Базарбаевна, +77023454515
Дорогие друзья!!
Напоминаем, что продолжается прием заявлений на программу MBA «Стратегический менеджмент и лидерство». Собеседование с претендентами состоится 26 декабря в 15.00 часов.
По дополнительным вопросам обращаться:
Приемная комиссия Карагандинского университета Казпотребсоюза
100009, г. Караганда, ул. Академическая,9
(1 этаж, 106 кабинет)
Телефоны: +7 7212 44-15-72
Ответственный секретарь приемной комиссии - Сатымбекова Саида Базарбаевна, +77023454515
Уважаемые преподаватели, сотрудники и обучающиеся Карагандинского Университета Казпотребсоюза!
Приглашаем Вас c декабря 2023 г. по май 2024 г. СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ РАЗГОВОРНОГО КЛУБА английского языка "Conversation Hub", который будет проходить каждые две пятницы месяца (по 60 минут).
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ уровень языка - не ниже Pre-Intermediate.
"Conversation Hub" – это клуб для тех, кто активно учит АНГЛИЙСКИЙ и КОМУ НЕ ХВАТАЕТ ПРАКТИКИ. Начните говорить по-английски как можно чаще и больше. Работайте над своим произношением. Вы сможете устранить пробелы и начать уверенно говорить правильно! Разговорный клуб БЕСПЛАТНЫЙ.
Темы занятий будут объявляться в начале каждого месяца.
СПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ.
До 8-10 человек в группе.
Ссылка для регистрации: https://docs.google.com/forms/d/1CS1mzIY6PRnfWuMbO8Ih_0sEyQoFfih4fAEqCdV6Ppc/viewform?edit_requested=true