پلاک20
259 subscribers
4.95K photos
345 videos
19 files
123 links
پلاک بیست
مجری پروژه های ساختمانی
حامی ساختمان سازی پایدارSc

دکتر کیهان زرین نقش

مجری ذیصلاح پایه یک نظام مهندسی
آمادگاه،مجتمع گلدیس، واحد337
03132219306
09131042557
https://t.me/PL_20

ارتباط با ادمین
@K_Zarinnaghsh
Download Telegram
to view and join the conversation
سرای بدیعی
اصفهان
🌎
@pl_20
آیا حاضرید اتاقتان را با این اتاق عوض کنید؟ چرا؟
🌎
@ll_20
بازدید از سرای بدیعی و آقای مهندس بدیعی که با صرف وقت و هزینه فراوان چهار ساختمان مخروبه قاجاری را به سبک قدیم بازسازی و احیا کرده اند.
🌎
@pl_20
سرای بدیعی
چهارباغ پایین
اصفهان زیبا
🌎
@pl_20
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پلاک بیست
پروژه پارمیس
🌎
@pl_20
🌎
@pl_20
استاد داریوش فردی پور عکاس ابنیه تاریخی
عضو کانون عکاسان امریکا
🌎
@pl_20
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹از طبیعت الهام بگیر

@pl_20
Forwarded from پلاک20
قلم موی اراده را بردار آغشتہ

به رنگَ عشق ڪن رنڪَ تازه ای بزن

بربوم زندڪَی تاجان بڪَیرند

طرح های آرزوهای قشنڪَت

سلام صبح تون بخیر
🌎
@pl_20
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پروژه پارمیس
نصب اساب های مرمر
🌎
@pl_20
خوب اگر می خواستی خراب کنی، چرا ساختی؟
🤔🤔🤔

🌎
@pl_20
به جمع ۵۰۰۰ نفره ما بپیوندید
🔹آدرس اینستا گرام👇👇👇

Pelake20
گاهی با یک پارتیشن کوچک میشود کارهای بزرگ کرد.

🌎
@pl_20
یک کار خاص
😍
@pl_20
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گاهی در کارگاه ظرایفی وجود دارد که از دیده پنهان می ماند.

🌎
@pl_20
نصب سنگ اسلب
پروژه گلستان
🌎
@pl_20
من که چیزی از این نما درک نکردم. شما چطور؟🤔🤔

🌎
@pl_20