پلاک20
302 members
4.84K photos
318 videos
17 files
120 links
پلاک بیست
مجری پروژه های ساختمانی
حامی ساختمان سازی پایدارSc

کیهان زرین نقش
مهندس عمران
دکترای حرفه ای کسب و کار
مجری ذیصلاح پایه یک نظام مهندسی
آمادگاه،مجتمع گلدیس، واحد337
03132219306
09131042557
https://t.me/PL_20

ارتباط با ادمین
@K_Zarinnaghsh
Download Telegram
to view and join the conversation
سرای بدیعی
اصفهان
🌎
@pl_20
آیا حاضرید اتاقتان را با این اتاق عوض کنید؟ چرا؟
🌎
@ll_20
بازدید از سرای بدیعی و آقای مهندس بدیعی که با صرف وقت و هزینه فراوان چهار ساختمان مخروبه قاجاری را به سبک قدیم بازسازی و احیا کرده اند.
🌎
@pl_20
سرای بدیعی
چهارباغ پایین
اصفهان زیبا
🌎
@pl_20
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پلاک بیست
پروژه پارمیس
🌎
@pl_20
🌎
@pl_20
استاد داریوش فردی پور عکاس ابنیه تاریخی
عضو کانون عکاسان امریکا
🌎
@pl_20
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔹از طبیعت الهام بگیر

@pl_20
قلم موی اراده را بردار آغشتہ

به رنگَ عشق ڪن رنڪَ تازه ای بزن

بربوم زندڪَی تاجان بڪَیرند

طرح های آرزوهای قشنڪَت

سلام صبح تون بخیر
🌎
@pl_20
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پروژه پارمیس
نصب اساب های مرمر
🌎
@pl_20
خوب اگر می خواستی خراب کنی، چرا ساختی؟
🤔🤔🤔

🌎
@pl_20
به جمع ۵۰۰۰ نفره ما بپیوندید
🔹آدرس اینستا گرام👇👇👇

Pelake20
گاهی با یک پارتیشن کوچک میشود کارهای بزرگ کرد.

🌎
@pl_20
یک کار خاص
😍
@pl_20
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
گاهی در کارگاه ظرایفی وجود دارد که از دیده پنهان می ماند.

🌎
@pl_20
نصب سنگ اسلب
پروژه گلستان
🌎
@pl_20
من که چیزی از این نما درک نکردم. شما چطور؟🤔🤔

🌎
@pl_20