سید علی جدغریب
3 members
📢 کانال شخصی ‌سید علی جدغریب

👤 عاشق سینما،برنامه نویس،طراح وب سایت

🌐 وب سایت :

🌐 www.Jadgharib.ir

📷 اینستاگرام :

🌐 www.Instagram.com/SeyedAliJadgharib

👤پشتیبانی کانال :

🆔 @SeyedAliJadgharib
Download Telegram
to view and join the conversation