حبوبات داریا
1.29K subscribers
857 photos
72 videos
9 files
121 links
شركت حبوبات داريا پخش كننده و واردكننده حبوبات ايرانى و وارداتى.

📲Mobile
09127496597

☎️ Phone / Fax
02125917680

🧑🏻‍💻 Admin
@Daria_Trade

🌐 Site
www.iranhobobat.com

🆔 Instagram
Instagram.com/DariaTrade

📧 Email
DariaTrade1@Gmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
حبوبات داريا سالى سرشار از شادى و نيكى براى شما آرزومند است...
🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🆔 @DariaTrade
♨️موجودی امروز عدس در حبوبات داريا

🔸️ریز روس
🔸️درشت روس درجه یک
🔸️درشت روس درجه دو
📌بار محدود
---

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680

🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade

🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
📍 فروش انواع لپه در حبوبات داريا

✔️ لپه ايرانى
✔️ لپه اتيوپى
✔️ لپه روسى
✔️ لپه درشت ايرانى

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش عدس ساسكن

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 لوبيا قرمز قرقيز هم رسيد

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 لپه ريز روس

📍فروش ماشينى

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
📍 عدس روس نو

📍محدود ٥ تن

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
📍 فروش #لپه_روسى

📍اختلاف سايز اين محصول رو با لپه ريز ايرانى در تصوير مشاهده مى كنيد.

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #عدس_ريز قزاق


🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #عدس_روس پارساله
📍 قيمت تلفنى

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
📍 فروش #عدس_ريز قزاق
📍 قيمت تلفنى

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #عدس_روس پارساله


🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #عدس_روس امساله

خرد و عمده
🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #لپه_ريز روس

خرد و عمده
🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #لوبيا_چيتى دستچین خمين

محدود ٣ تن ١٩٢٠٠

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش #عدس_روس كيفيت عالى

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
📍 فروش انواع #عدس

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍 فروش لوبيا چيتى ازبك

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade
🖋 بر اساس آمار رسمى گمرك در سال ٩٧ عدس از مبادى مختلفى به كشور وارد شده كه در اين نمودار سهم هر كشور رو به تفكيك مشاهده مى كنيد.

🆔 @DariaTrade
📍 فروش انواع عدس در حبوبات داريا

🔹حيدرى
📱+989127496597
🔹 افشار
📱+989127594183
🔹 دفتر تهران
📱+982125917680
🔸پاسخگوى تلگرامى
🆔 @Daria_Trade
🔸 کانال تلگرام
🆔 @DariaTrade