Arian Process - فرایند سازان آرین
32 subscribers
44 photos
2 files
5 links
پيشرو در واردات و عرضه بهترین مواد اولیه صنعت غذا
Danisco, CpKelco, Ajinomoto, Martin Bauer
استابیلایزر، امولسیفایر، پکتین، آنزیم ترانس گلوتامیناز لبنی، عصاره های گیاهی
اطلاعات بیشتر:👇
www.ArianProcess.com

www.instagram.com/arian_process

021-88747234-5
Download Telegram
استابیلایزر ها ترکیبی هستند که برای افزایش ویسکوزیته و قوام ، پایداری تعلیق ، جلوگیری از رسوب و بهبود خواص دهانی به کار می روند.
🍭🍭🍭آگهی استخدام🍭🍭🍭
شرکت فرایند سازان با 12 سال سابقه واردات مواد اولیه شرکت های Danisco ،CP kelco ،Ajinomoto و Martin Bauer نیروی فنی و فروش مورد نیاز بخش های مختلف را استخدام می کند.
ارسال رزومه:
@Arian_process

Instagram.com/arian_process

Email: Jobs@crm.arianprocess.com
ﮐﻔﯿﺮﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن ﮐﻮه ﻫﺎي ﻗﻔﻘﺎز واﻗﻊ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﻗﻔﻘﺎزي ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه را از داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ . اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻗﻔﻘﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻔﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻔﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻒ Kef در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﻮﺷﯽ وﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمائید
http://blog.arianprocess.com/2017/08/16/%EF%BA%97%EF%BB%AE%EF%BB%9F%EF%AF%BF%EF%BA%AA-%EF%AE%90%EF%BB%94%EF%AF%BF%EF%BA%AE/
دوغ فرآورده اي است كه از اختلاط ماست با آب آشاميدني با يا بدون نمك و افزودن اسانس هاي سبزيجات
معطر ازقبيل كاكوتي، نعناع و پونه تهيه مي شود و در اين نوع دوغ ممكن است با توجه شرايط نگهداري و در
اثرتخمير طبيعي ناشي از فعاليت ميكروارگانيسم هاي زنده موجود در ماست اوليه توليد گاز شود. از نظر
ميكروبيولوژيك مي توان گفت كه دوغ حاوي همان ميكروارگانيسم هايي است كه در ماست وجود دارد ولي
بايد به اين نكته توجه داشت كه ميزان اين ميكرو ارگانيسم ها در دوغ كمتر از ماست است.
دوغ علاوه بر مزاياي تغذيه اي، حاوي باكتري هاي مفيدي است كه اثرات زيادي بر سلامت دستگاه گوارش
دارند نظير استرپتوكوكوس ترموفيلوس و لاكتوباسيلوس وولگاريس موجود در اين فرآورده لبني، در دستگاه
گوارش جايگزين مي شوند و مي توانند آثار بسيار مفيدي بر سلامت دستگاه گوارش بگذارند. اين
ميكروارگانيسم ها همچنين از رشد و تكثير بسياري از باكتري هاي مضر در دستگاه گوارش جلوگيري مي
كنند.
دوغ حاوي كلسيم و ساير مواد معدني و ويتامين هاي موجود در ماست ،پروتئين و چربي است ازين رو مي
تواند تأمين كننده يك چهارم نياز روزانه بدن به كلسيم و حاوي ويتامين هاي ب 2 و ب 6 و ب 12 و
قوي كننده استخوان ها باشد.البته بايد توجه داشت كه به دليل رقيق شدن ماست ارزش غذايي دوغ كمي
كمتر از ماست است بنابراين جايگزين كردن آن به عنوان شير چندان درست نيست اما براي افرادي كه
داراي مشكل عدم تحمل لاكتوز هستند مي تواند مناسب باشد.
علت خواب آور بودن دوغ نيز به پروتئين هاي موجود در سرم(تريپتوفان) وبرخي پپتيدهاي موجود درشير
برمي گردد.
دوغ در گذشته يكي از فرآورد ههاي جانبي كره محسوب مي شد. براي تهيه آن، ابتدا ماست پر چرب
را با آب رقيق مي كردند و سپس با استفاده از مشك، چربي آن جدا شده و باق يمانده بعنوان دوغ
مصرف مي شد.
امروزه با تغيير در روند توليد كره به لحاظ تكنولوژي، روش توليد دوغ نيز بعنوان نوشيدني تخميري
شيري تغيير يافته است. توليد صنعتي دوغ بدون گاز و دوغ گازدار در ايران سابقه اي بيش از چهل سال
دارد و با توجه به نحوه توليد اين فرآورده، مي توان آن را به انواع زير تقسيم كرد:دوغ، دوغ گازدار، دوغ
حرارت ديده بدون گاز، دوغ حرارت ديده گازدار.
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
http://blog.arianprocess.com/2017/08/16/%D8%AF%D9%88%D8%BA
تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز
منابع آنزیم ترانس گلوتامیناز
ترانس گلوتامیناز (Transglutaminase) که به اختصار به آن TG گفته می شود اخیرا در جهان و ایران بمنظور اصلاح ساختار پروتئين ها و ایجاد اتصالات عرضي مورد توجه دانشمندان بزرگ صنايع غذایی قرار گرفته است.
شرکت فرایند سازان آرین وارد کننده مواد اولیه صنایع غذایی مقدم شما را در غرفه Martin Bauer آلمان گرامی می دارد.
فلوچارت تهیه ماست با آنزیم ترانس گلوتامیناز
چگونگی تولید پنیر فتا با آنزیم
چگونگی عملکرد آنزیم در پنیر
فرآیند سازان آرین نماینده انحصاری شرکت مارتین باور آلمان در ایران
بیش از 200 نوع عصاره گیاهی از قبیل بابونه، جنسینگ،آلوئه ورا، چای سبز و... محصول Plantextrakt آلمان مخصوص غذاها و نوشیدنیهای فراسودمند
جهت خرید پکتین برای صنایع مختلف با تیم فنی و فروش شرکت فرایند سازان آرین به شماره 88747234 تماس حاصل فرمائید.
www.ArianProcess.com
شرکت فرایند سازان آرین وارد کننده مواد اولیه صنایع غذایی و عصاره های گیاهان دارویی مقدم شما را در غرفه فینزلبرگ آلمان گرامی می دارد.
وعده ما در نمایشگاه اگروفود 2018.
سالن 35 غرفه 31
وعده ما در نمایشگاه اگروفود 2018.
سالن 35 غرفه 31