វិទ្យុអាស៊ីសេរី/ RFA Khmer
5 842 subscribers
អាស៊ីសេរី​ផ្ដល់​នូវ​ព័ត៌មាន​គួរ​ជា​ទី​ទុក​ចិត្ត ទាន់​ហេតុការណ៍ ដល់​ប្រជាជន​ក្នុង​ប្រទេស​តំបន់​អាស៊ី​ដែល​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋាភិបាល​រឹត​បន្តឹង។
»» https://www.facebook.com/rfacambodia
»» https://twitter.com/RadioFreeAsiaKH
If you have Telegram, you can view and join
វិទ្យុអាស៊ីសេរី/ RFA Khmer right away.